Niedziela, 22 maja 2022 r.    Imieniny obchodzą: Helena, Wiesława, Roma


Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Komunikat dla Przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w placówkach handlowych i gastronomicznych

Urząd Miasta Nowego Sącza przypomina Przedsiębiorcom prowadzącym sprzedaż napojów alkoholowych o obowiązku dokonania opłaty II raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2022 roku w terminie do dnia 31 maja 2022 r. (do tego terminu należna opłata winna znaleźć się na rachunku Urzędu).

Opłatę należy wnieść na rachunek miasta w kasie Urzędu w godzinach :
od poniedziałku do piątku od 7.30 do 14.00
lub na konto Urzędu Miasta:
ING Oddział Nowy Sącz Nr 15 1050 1445 1000 0023 5299 0564.

Konsekwencją nie dokonania opłaty we wskazanym wyżej terminie ustawowym, jest wygaśnięcie zezwolenia. Przedsiębiorca, którego zezwolenie wygasło z tejprzyczyny,może wystąpić z wnioskiem o wydanie nowego zezwoleniapo upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zezwolenia.

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2022-05-10 12:29:28