Środa, 27 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Iwona, Sabina


Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

„Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2021/2027” – podpisanie porozumienia

Prezydent Ludomir Handzel podpisał porozumienie w sprawie organizacji konferencji „Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej w latach 2021/2027.”
Umowa została podpisana pomiędzy Urzędem Miasta Nowego Sącz, Starostwem Powiatowym w Nowym Sączu oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Nowym Sącz
u.

Prezydent Ludomir Handzel, Starosta Nowosądecki, Rektor PWSZ w Nowym Sączu.

- To bardzo ważne wydarzenie nie tylko dla Miasta Nowego Sącza i Powiatu Nowosądeckiego, ale i dla całego subregionu. Bardzo się cieszę z dobrej współpracy pomiędzy miastem, powiatem Nowosądeckim i PWSZ. Szczególne podziękowania dla panów Rektorów, pana profesora Tadeusza Kudłacza oraz pana Starosty Marka Kwiatkowskiego, że tworzymy taką wspólna platformę rozmowy jednostek samorządu terytorialnego ze światem naukowym. Cel mamy jeden - to maksymalizacja rozwoju subregionu i ściągnięcie tutaj jak największych środków w perspektywie 2021-2027. Wszyscy chcemy się do tego dobrze przygotować. Serdecznie dziękuje wszystkim zaangażowanym i wyrażam nadzieję, że będzie to kolejny krok w kierunku wybrania dobrej drogi rozwoju dla całego subregionu – powiedział prezydent Ludomir Handzel

Prezydent Ludomir Handzel, Starosta Nowosądecki, Rektor PWSZ w Nowym Sączu.

Konferencja pod nazwą „ Sądecczyzna w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2021- 2027” ma być sposobnością do podkreślenia roli samorządów lokalnych i znaczenia lokalnych firm, które aktywnie działają w regionie, mają wpływ na rozwój gospodarczy Powiatu Nowosądeckiego, Miasta Nowy Sącz, a także Subregionu Sądeckiego. W wydarzeniu biorą udział: przedstawiciele samorządów lokalnych z terenu miasta i powiatu nowosądeckiego, środowisko naukowe PWSZ w Nowym Sączu, lokalni przedsiębiorcy oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Konferencja odbędzie się 21 października 2021r. w Auli PWSZ al. Wolności 40.

Uczestnicy:

  • Marszałek Województwa Małopolskiego
  • Przedstawiciel Ministerstwa Rozwoju Pracy i Technologii,
  • Burmistrzowie, wójtowie gmin powiatu nowosądeckiego,
  • Prezydent Miasta Nowego Sącza, Starosta Nowosądecki,
  • Rektor PWSZ w Nowym Sączu,
  • Przedstawiciele większych zakładów pracy Sądecczyzny,
  • Zaproszeni goście.

[POBIERZ ZDJĘCIA]

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2021-09-23 11:38:10