BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Zmarła Zofia Pieczkowska

Prezydent Ludomir Handzel składa wyrazy najszczerszego współczucia i żalu rodzinie zmarłej Zofii Pieczkowskiej, byłej wiceprezydent i radnej Miasta Nowego Sącza. Ciężko znaleźć słowa pocieszenia w tej trudnej chwili. Nadzieję niech niesie nasza wiara w ponowne spotkanie z najbliższymi w Domu Ojca.


fot. Stanisław Śmierciak

Zofia Pieczkowska - była wiceprezydent Nowego Sącza (w latach 2002 - 2006), radna miejska ( w latach 1998 - 2002, 2006 - 2010), a także działaczka nowosądeckiej opozycji solidarnościowej. Urodzona 12 grudnia 1943 roku w Sokalu nad Bugiem, była członkiem Unii Demokratycznej a później Unii Wolności, pełnomocnikiem wojewody ds. współpracy z samorządami terytorialnymi i administracją specjalną a następnie ds. reformy państwa. Z wykształcenie mgr inż. budownictwa drogowego brała udział w projektowaniu układów komunikacyjnych na Sądecczyźnie. Zofia Pieczkowska dała się również poznać jako liderka stowarzyszeń Dobra Rada i Sądecki Dialog, a także jako działaczka Sądeckiego Hospicjum. Była córką Janusza Pieczkowskiego, współautora tzw. eksperymentu sądeckiego, przewodniczącego prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Nowym Sączu (w latach1956 - 1975) oraz naczelnika miasta (w latach 1973 -1975).

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2021-01-14 15:33:44