BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

"Budowa połączenia DK87 w Nowym Sączu z DW 969" w wariancie C

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 969", w tym budowa mostu na rzece Dunajec, w wariancie C.

Zdjęcie przedstawia widok przebiegu planowanej trasy

     Preferowany wariant C posiada najlepsze przejście przez Dunajec, maksymalne obejście terenów inwestycyjnych i możliwość ich późniejszego zainwestowania, koncepcję z ominięciem terenów zamieszkanych oraz najkorzystniejszy aspekt ekonomiczny (osiągnięty efekt w stosunku do poniesionych nakładów).

     W raporcie przedstawiono matrycę analizy oddziaływania wszystkich wariantów na poszczególne elementy środowiska. Mając na uwadze różne aspekty, w tym środowiskowe, społeczne, techniczne, ekonomiczne, na podstawie których dokonano porównania wariantów, jako wariant najlepszy wybrany został wariant C.

     Jak wskazano w raporcie, wszystkie warianty (A, B, C i D) zostały przekazane do zaopiniowania przez Zarządcę Rzeki Dunajec, tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, które najlepiej oceniło wariant C i B, najgorzej natomiast wariant A i D (m.in. z uwagi na istniejący stan i zagospodarowanie koryta oraz wałów rzeki). Podobnie ze względu na ingerencję poprzez budowę mostu w obszarze z mniejszą ilością siedlisk Naturowych wariant C jest najkorzystniejszy. Z uwagi na powyższe wariant C wskazano jako wariant najkorzystniejszy dla środowiska.

     - Dziękuję Panu Marszałkowi, Włodarzom Gmin Chełmca i Podegrodzia, Staroście Nowosądeckiemu, Powiatowemu Zarządowi Dróg w Nowym Sączu,  Zarządowi Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Regionalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w Krakowie, jednostce projektowej oraz wszystkim instytucjom i osobom, które przez ponad dwa lata swoją pracą przyczyniły się do zakończenia tego etapu procesu inwestycyjnego jakim jest wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - powiedział prezydent Ludomir Handzel.

     Kolejne etapy dotyczące wykonania dokumentacji technicznej i robót budowlanych będą prowadzone przy dalszej współpracy, gdyż ta inwestycja jest niezwykle ważna dla regionu i powinna zostać zrealizowana jak najszybciej.

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2020-11-26 14:39:38