BIP - Miasto Nowy Sącz Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Zaproszenie do podpisywania umów na montaż instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu pn. „Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA”

Prezydent Miasta Nowego Sącza  - Ludomir Handzel informuje, że Mieszkańcy, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie „Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014–2020 (RPO WM) w przedmiocie dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznej proszeni są o podpisywanie Umów dotyczących udziału w powyższym projekcie.

Zaproszenie dotyczy wyłącznie osób zainteresowanych montażem instalacji fotowoltaicznych. Podpisywanie umów na pozostałe instalacje OZE nastąpi w terminie późniejszym.Wszyscy Mieszkańcy zakwalifikowani do udziału w Projekcie w zakresie fotowoltaiki, zostali telefonicznie poinformowani o konieczności podpisania Umów wraz załącznikami na montaż powyższej instalacji.
Wzory Umowy wraz z załącznikami nr. 2 inr. 3 zostaną przesłane pocztą do zainteresowanych mieszkańców. Przesłaną Umowę (3 egzemplarze) należy uzupełnić i podpisać zgodnie z załączoną procedurą.W związku z zagrożeniem epidemiologicznym, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców, proszę o dostarczanie podpisanych Umów w zaadresowanych kopertach do Biura Obsługi Mieszkańców, ul. Rynek 1, pokój nr 9 Podpisane Umowy można również przesyłać pocztą na adres: Wydział Pozyskiwania Funduszy, ul.Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Wydziale Pozyskiwania Funduszy, pokój nr 8 lub pod nr. tel. (018) 448-65-84, e-mail: erumin@nowysacz.pl

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2020-11-26 14:28:37