Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Wspólny projekt Nowego Sącza i Słowacji

Nazwa mikroprojektu - Zapomniany zakątek przyrody i historii 

Projekt odpowiada na zidentyfikowane potrzeby i oczekiwania mieszkańców i turystów względem usług turystycznych i miejsc spędzania wolnego czasu. Zarówno NS jak i VR są miejscowościami o dużym potencjale turystycznym, który nie jest w pełni wykorzystany ze względu na wieloletnie niedoinwestowanie. Partnerzy dokonali analizy SWOT. Analiza wykazała, że posiadają niewykorzystany kapitał w postaci miejsc, cennych przyrodniczo i turystycznie, znajdujących się w pobliżu znanych atrakcji turystycznych i w pobliżu szlaków, w tym trasy AquaVelo łączącej się z EuroVelo. Są to: ścieżka przyrodnicza w Lasku Falkowskim (NS) i Rzeźbiarskie Sympozjum  MSS (VR). Przywrócenie tych miejsc mieszkańcom i turystom jest wysoko oczekiwane przez społeczności lokalne, czego wyrazem są wyniki warsztatów dotyczących koncepcji docelowych rozwiązań przestrzennych i krajobrazowych dla Lasku, prowadzonych w 2018r. przez Główny Instytut Górnictwa w ramach projektu POIiŚ. Analiza VR w ramach projektu Rytro - Vyšné Ružbachy Europske susedstvo 2012 również potwierdziła konieczność rewitalizacji MSS co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności środowiska. Dodatkowo, wyniki przeprowadzonej przez NS w 2019r. analizy ruchu turystycznego w mieście wykazały, że najbardziej rozpoznawalną atrakcją turystyczną miasta jest skansen i Miasteczko Galicyjskie. Planowana inwestycja graniczy ze skansenem i zaplanowano bezpośrednie przejście na teren ścieżki przyrodniczej. Wnioskodawca pragnie więc wykorzystać to sąsiedztwo i wprowadzić wspólną promocję obu atrakcji. Ponadto, z uwagi na fakt, że NS jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast (EAŚ uplasowała miasto na 6 miejscu, na 386 badanych w Europie, pod względem największego zanieczyszczenia) Projekt ma zachęcić mieszkańców, w tym dzieci i seniorów, do aktywnego wypoczynku na terenach zielonych, dobrze przewietrzanych, które znajdują się na wzniesieniach – w przeciwieństwie do większości obszaru miasta, usytuowanego w kotlinie. W NS brak ścieżek przyrodniczych a istniejące urządzenia do ćwiczeń znajdują się w zanieczyszczonej kotlinie. Wspólne wydarzenia w NS i VR pokażą jak wykorzystać przywrócone tereny. Dzięki dwujęzycznej stronie www, będzie można dotrzeć z ofertą do szerszego grona odbiorców. Przeprowadzone zostaną działania promocyjne zmierzające do utrwalenia w świadomości potencjalnych odbiorców informacji o możliwościach korzystania z szerokiego zakresu atrakcji pogranicza, w tym innych urokliwych a zapomnianych lub nieodkrytych jeszcze terenów. Projekt ma też na celu dostarczenie pomysłów na spędzanie wolnego czasu w warunkach naturalnych oraz odkrywanie miejsc mało znanych a cennych dla pogranicza. Współpraca ma wywołać zmianę w świadomości w zakresie podejścia do tej formy spędzania czasu. Ma uzmysłowić, że las i park nie są nudne, że można tam atrakcyjnie wypoczywać. Celem jest też skłonienie mieszkańców SK aby w trakcie zwyczajowych, zakupowych wizyt w PL odwiedzali atrakcje lokalne, zaś mieszkańcy PL będąc na SK nie ograniczali się jedynie do wizyt na basenach termalnych i wycieczkach wokół Tatr.

 
 

 

 

Cel ogólny mikroprojektu:

Podniesienie atrakcyjności pogranicza polsko – słowackiego w zakresie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego poprzez przywrócenie mieszkańcom i turystom zapomnianych, cennych przyrodniczo i kulturowo terenów pogranicza (Lasku Falkowskiego NS i Medzinárodného sochárskeho sympózia (MSS) VR). 
 
Działania i rezultaty mikroprojektu:
Utworzenie leśnej ścieżki przyrodniczej z elementami do gier i ćwiczeń fizycznych
Organizacja wydarzenia promującego otwarcie ścieżki z uczestnictwem mieszkańców z obu stron pogranicza.
Rewitalizacja parku Międzynarodowego Sympozjum Rzeźbiarskiego (MSS) Vyšné Ružbachy. 
Organizacja wydarzenia promującego otwarcie parku z uczestnictwem mieszkańców z obu stron pogranicza.
 

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2020-07-27 16:42:27