Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Czasowe zawieszenie działalności placówek

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym na terenie Miasta Nowego Sącza oraz powiatu nowosądeckiego Wojewoda Małopolski wydał Decyzję nr 27/2020 dotyczącą czasowego zawieszenia działalności na terenie miasta w terminie od 13 do 19 lipca 2020 r. w następujących instytucjach:

  • placówki wsparcia dziennego
  • dzienne domy i kluby seniora , w tym działające w ramach Programu Senior+ oraz inne placówki dla osób starszych
  • środowiskowe domy samopomocy
  •  warsztaty terapii zajęciowej

 Dostosowując się do powyższej decyzji i mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, zwłaszcza osób w podeszłym wieku i dzieci, Prezydent Miasta Ludomir Handzel poleca zawieszenie w podanym terminie działalność w/w placówek w tym: świetlic środowiskowych, Środowiskowego Domu Samopomocy i placówek prowadzących zajęcia dla seniorów.

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2020-07-10 12:46:28