Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Usługa Przewozu osób niepełnosprawnych z terenu Miasta Nowego Sącza

 
1.Transport osób niepełnosprawnych w granicach administracyjnych Miasta Nowego Sącza odbywa się we wszystkie dni tygodnia, w tym soboty, niedziele i święta przez 24 godziny na dobę.
 
2.Transport odbywa się od 4 czerwca 2020 r. (czwartek)
 
3.Zgłoszenia telefoniczne od 3 czerwca 2020 r. (środa)
 
4.Zgłoszenia na przewozy przyjmowane są z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem drogą elektroniczną, w formie pisemnej lub telefonicznie, w dni powszednie w godzinach: od 7:00 do 18:00.
 
W zgłoszeniu należy podać:
 
1)dane osobowe osoby zgłaszającej oraz pasażera, adres zamieszkania, numer telefonu;
2)datę i godzinę wykonania przewozu;
3)miejsce podstawienia pojazdu i miejsce docelowe, ewentualnie trasę przejazdu
 
5.Aktualny numer telefonu (ulegnie on w okresie późniejszym zmianie przez przewoźnika): 501-860-881
 
6.Adres email: marcinulman16@gmail.com
 
7.Do transportu uprawnione są: 
 
1)osoby niepełnosprawne legitymujące się ważnym orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu  niepełnosprawności (lub orzeczenia równoważne wymienione w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r., o  rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) poruszające się na  wózkach inwalidzkich i aktywne zawodowo,
2)osoby legitymujące się ważnym orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności  (lub orzeczenia równoważne wymienione w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r., o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych) oraz osoby do 16 roku życia posiadające orzeczenie  o  niepełnosprawności, ze wskazaniem kodu 05-R - upośledzenie narządu ruchu lub 10-N - choroby  neurologiczne, poruszające się na wózkach inwalidzkich,
3)osoby niewidome i ociemniałe, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
4)osoby posiadające znaczne ograniczenia w samodzielnym poruszaniu się, poruszające się przy pomocy kul  łokciowych lub balkonika, i które niezdolne są do korzystania ze środków transportu zbiorowego.
 
8.pasażer winien okazać dokument uprawniający do korzystania z transportu (legitymacja osoby niepełnosprawnej lub orzeczenie o niepełnosprawności wraz z dokumentem tożsamości).
 
 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2020-06-02 13:56:58