Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

„EWAKUACJA – 2020” - Miejskie Ćwiczenia Zarządzania Kryzysowego

Dziś (21 maja) rozpoczęły się ćwiczenia w zakresie zarządzania kryzysowego z elementami zadań obronnych pod kryptonimem „EWAKUACJA – 2020”. Ćwiczenia mają na celu sprawdzenie w warunkach rzeczywistych możliwości ewakuacji części Urzędu Miasta oraz Sądeckiego Urzędu Pracy (SUP) do alternatywnych miejsc pracy. 

Ewakuacja będzie polegała na rzeczywistym przewiezieniu mebli, urządzeń oraz dokumentów Wydziału Architektury i Urbanistyki oraz SUP z obecnie zajmowanych pomieszczeń do nowej lokalizacji przy ul. Zielonej. 

Powyższa ewakuacja wynika z zadań Zarządzania Kryzysowego oraz zadań obronnych nałożonych na Prezydenta Miasta odpowiednimi ustawami. Dzięki temu, że Wydział Architektury i Urbanistyki oraz SUP przeprowadzają się do nowej siedziby powstała możliwość praktycznego sprawdzenia czy posiadane przez Urząd Miasta siły i środki są wystarczające do tego, aby taką ewakuację własnymi siłami skutecznie przeprowadzić. 

Koordynatorem przedsięwzięcia z ramienia Prezydenta Miasta Nowego Sącza jest Wydział Zarządzania Kryzysowego przy współudziale Wydział Organizacyjno - Administracyjnego. 

Ponadto w ćwiczeniu biorą udział: Wydział Architektury i Urbanistyki, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne, Ochotnicza Straż Pożarna Nowy Sącz – Biegonice, Sądecki Urząd Pracy, Jednostka Strzelecka "Strzlec" oraz Komenda Straży Miejskiej.  

Ćwiczenia potrwają do 28.05.2020 r.

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2020-05-21 17:15:06