Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Wydarzenia

Park&Ride w Starym Sączu oficjalnie otwarty

Prezydent Ludomir Handzel uczestniczył w oficjalnym otwarciu dworca autobusowego „Park&Ride” w Starym Sączu. Nowoczesne centrum przesiadkowe znajduje się przy ulicy Pod Ogrodami. Dworzec będzie obsługiwany przez autobusy MPK Nowy Sącz. Zebranych na uroczystości gości przywitał burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek.

- Witam wszystkich zebranych, a przede wszystkim prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla - powiedział burmistrz Starego Sącza Jacek Lelek. Pragnę podkreślić, iż MPK Nowy Sącz jest liderem projektu w ramach, którego powstało to miejsce. Jest to inwestycja zlokalizowana w Starym Sączu, jednak swoim działaniem będzie obejmowała całą aglomerację sądecką, a w szczególności Nowy Sącz. Miasto i Gmina Stary Sącz, budując ten dworzec przyczyniło się w pewnym stopniu do rozwiązania problemów komunikacyjnych w naszym regionie.

- Chciałem również przyłączyć się do tych podziękowań i podziękować również Panu Marszałkowi Województwa Małopolskiego – powiedział prezydent Ludomir Handzel. – Gratuluje Panu Burmistrzowi i wszystkim mieszkańcom Sądecczyzny, ponieważ ta inwestycja będzie służyła całemu regionowi. Pragnę też wyrazić radość z tego, że dwa siostrzane miasta – Stary i Nowy Sącz zacieśniają współpracę. 

Marszałek Województwa Małopolskiego Witold Kozłowski w swojej wypowiedzi zwrócił również uwagę na aspekt ekologiczny powstałej inwestycji oraz potrzebę współpracy przy kolejnych tego typu projektach. 


W otwarciu dworca wzięli także udział Parlamentarzyści, radni Województwa Małopolskiego, wójtowie okolicznych gmin oraz dyrektor Wydziału Transportu i Komunikacji Stanisław Bębenek i prezes MPK Jerzy Leszczyński. 

Park & Ride czyli Parkuj i Jedź to parking zlokalizowany w pobliżu peryferyjnych przystanków, przeznaczony dla osób korzystających z publicznego transportu zbiorowego. Inwestycja ta ma na celu wzmocnienie roli transportu miejskiego jako alternatywy dla środków transportu indywidualnego, poprzez rozbudowę połączeń transportowych miasto – wieś. Ponadto inwestycja przyczyni się do zmniejszenia zatłoczenia szlaków komunikacyjnych prowadzących do Nowego Sącza oraz zmniejszenia emisji spalin jakie dostają się do atmosfery.

Koncepcja projektowa zakładała stworzenie ciągu turystycznego będącego szlakiem pieszo-rowerowym zorientowanym na lokalny kontekst kulturowo-krajobrazowy przy jednoczesnym realizowaniu podstawowej potrzeby zapewnienia przestrzeni parkingowej.


Lokalizacja miejsc postojowych na zewnątrz historycznego układu urbanistycznego Starego Sącza ma służyć działaniom systematycznego wyprowadzania uciążliwego ruchu kołowego ze ścisłego centrum miasta i funkcjonować na zasadach systemu PARK& RIDE. Do dyspozycji kierowców zostało oddanych ponad 150 miejsc parkingowych. 

[POBIERZ ZDJĘCIA] 

 

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2020-01-17 17:19:20