Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Inwestycje

Rewitalizacja Lasku Falkowskiego jeszcze w tym roku

Ścieżka przyrodnicza w Lasku Falkowskim zmieni się nie do poznania. Miasto Nowy Sącz skutecznie aplikowało o pozyskanie środków na rewitalizację tego terenu. Dzięki pozyskanym środkom zostanie wykonana kompleksowa rewitalizacja tego miejsca, w tym odtworzenie zniszczonej małej architektury leśnej oraz wprowadzenie nowych elementów do wypoczynku, zabawy oraz ćwiczeń na wolnym powietrzu.

- Wszyscy Sądeczanie wiedzą co to jest Lasek Falkowski oraz, że właśnie tutaj była kiedyś piękna ścieżka przyrodnicza, która przyciągała uczniów sądeckich szkół i spacerujących mieszkańców – mówił prezydent Ludomir Handzel. – Wiemy, że teren jest zaniedbany i zdegradowany, jednak krok po kroku rewitalizuje Nowy Sącz i wpisuję się w państwa oczekiwania. W zeszłym roku razem z partnerem ze Słowacji złożyliśmy wniosek o dofinasowanie rewitalizacji tego miejsca. Odbudujemy dawną świetność Lasku Falkowskiego razem ze ścieżka przyrodniczą. Złożyliśmy wniosek i skutecznie pozyskaliśmy kilkadziesiąt tysięcy euro na tę inwestycją. Zrealizujemy ją w tym roku.


Odnowiona ścieżka przyrodnicza w Lasku Falkowskim, będzie dostępna również dla turystów odwiedzających Sądecki Park Etnograficzny. Projekt będzie realizowany ze słowackim partnerem  - samorządem miejscowości Vyšné Ružbachy.

 

Zakres inwestycji obejmuje modernizację istniejącej ścieżki pieszej polegającej na: 

  • montażu/budowie elementów małej architektury, modernizacji istniejących oraz wykonaniu nowych ławek i stołów dla turstów,
  • Montażu balustrady drewnianej obustronnej na całej długości istniejących pomostów drewnianych
  • Montażu tablic informacyjnych oraz onzakowania kierunkowego na palach drewnianych wzdłuż ścieżki,
  • Montażu koszy na śmieci,
  • Umocnieniu skarp i nasypów balami drewnianymi.

Kwota dofinansowania to 60 tysięcy euro. 

[POBIERZ DŹWIĘK]

[POBIERZ ZDJĘCIA]

  

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2020-01-15 12:03:03