Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

100-lecie urodzin śp. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego, Honorowego Obywatela miasta

100 lat temu 26 listopada 1919 roku, urodził się w Białymstoku Ryszard Kaczorowski ostatni Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej na uchodźstwie, Honorowy Obywatel Nowego Sącza.

Od dzieciństwa należał do harcerstwa i przez całe życie pozostał wierny harcerskiemu przyrzeczeniu. Po wybuchu wojny i zajęciu Białegostoku przez Armię Czerwoną tworzył Szare Szeregi, gdzie pełnił funkcję komendanta okręgu. W lipcu 1940 aresztowany przez NKWD i więziony w Białymstoku oraz w Mińsku, gdzie po dwudniowym procesie 1 lutego 1941 skazany został na karę śmierci przez Najwyższy Sąd Białoruskiej Republiki Sowieckiej. 

Po stu dniach pobytu w celi śmierci 10 maja sąd ZSRS zamienił wyrok na dziesięć lat łagrów. Wywieziony do łagru na Kołymę, odzyskał wolność po podpisaniu układu Sikorski-Majski. 

W marcu 1942 wstąpił do Armii Polskiej formowanej przez generała Andersa. Przeszedł cały szlak bojowy 2 Korpusu Polskiego, walcząc m.in. pod Monte Cassino.

Po wojnie, wobec braku możliwości powrotu do Polski osiadł w Wielkiej Brytanii, gdzie ukończył Szkołę Handlu Zagranicznego i zarabiał na życie jako księgowy. Aktywnie działał w Związku Harcerstwa Polskiego na emigracji oraz w środowiskach polskich w Londynie.

Po śmierci Prezydenta Kazimierza Sabbata 19 lipca 1989, tego samego dnia wieczorem, zgodnie z art. 19 Konstytucji RP z 23 kwietnia 1935 r. złożył przysięgę i objął urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie.

20 grudnia 1990 r. zakończył działanie swojego urzędu oraz rządu na emigracji i cztery dni później przekazał na Zamku Królewskim w Warszawie insygnia prezydenckie II Rzeczypospolitej Prezydentowi Lechowi Wałęsie.

Prezydent Ryszard Kaczorowski zginął 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie samolotu Tu-154M w Smoleńsku.

27 marca 2008 roku podczas Uroczystej Sesji Rady Miasta Nowego Sącza Prezydent Rzeczypospolitej na Uchodźstwie Ryszard Kaczorowski odebrał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Nowego Sącza.

Laudację wygłaszał prof. Jerzy Giza, który przypomniał, że Ryszard Kaczorowski należał do pokolenia, „które pełne patriotycznej odpowiedzialności, przeniosło w sensie historycznym, politycznym i prawnym niepodległą Polskę przez lata niewoli niemieckiej, sowieckiej i komunistycznej aż po czasy pierwszych wolnych wyborów w Polsce.”

/fot. 2008 rok, autor. Jakub Adamczyk/

 

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-11-26 08:07:45