Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Remont ulicy Kunegundy – ruch wahadłowy

Dziś (14 listopada) rozpoczęły się prace na ulicy Kunegundy. W pierwszej kolejności do robót przystąpiły Sądeckie Wodociągi, które przeprowadzą wymianę sieci wodociągowej w ciągu ulic Kunegundy i Grodzkiej. Roboty rozpoczną się na ul. Kunegundy od rozbiórki nawierzchni bitumicznej na szerokości 2,0 m na odcinku od ulicy Zygmuntowskiej do ul. Szujskiego po stronie lewej.

Na odcinkach prowadzonych robót ruch będzie się odbywał wahadłowo. Kolejne odcinki będą rozbierane w miarę postępowania prac na sieci wodociągowej.

Zakres robót prezentuje się następująco:

  • wzmocniona zostanie podbudowa jezdni,
  • zmodernizowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz odcinki chodników dla pieszych, 
  • jezdnia zyska nową nawierzchnię,
  • wyznaczone przejścia dla pieszych zyskają dedykowane doświetlenie i oznakowanie,
  • ustawiony zostanie radar, informujący o prędkości ruchu pojazdów,
  • zostanie przebudowane skrzyżowanie z ul. Jagiellońską, w miejsce którego powstanie rondo.

Prace potrwają do połowy 2020 roku, koszt robót to ponad 4 miliony złotych z czego ponad 2, 5 miliona pochodzi z dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Aby zminimalizować utrudnienia dla kierowców prace będą prowadzone etapami. 

  

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-11-14 08:57:01