Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Dofinansowanie do instalacji OZE: spotkanie

Urząd Miasta Nowego Sącza zaprasza mieszkańców ubiegających się o dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii w ramach projektu pn. "Dofinansowanie do instalacji odnawialnych źródeł energii na obszarze LGD KORONA SĄDECKA" na spotkania poprzedzające realizację inwentaryzacji budynków mieszkalnych, zgłoszonych do projektu.
 


 

Spotkania odbędą się w dniach:
 

18 listopada 2019 r., godz. 18:00, Rynek 1, sala ratuszowa,
20 listopada 2019 r., godz. 18:00,  sala widowiskowa Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym Sączu, Al. Wolności 23.
 

Na spotkaniu prowadzonym przez przedstawiciela firmy realizującej inwentaryzacje obiektów podpisywane będą umowy z mieszkańcami wyrażającymi chęć udziału w projekcie na usługę wykonania w/w inwentaryzacji. Mieszkańcy proszeni są o przygotowanie numerów rachunków bankowych (element umowy wymagany w przypadku zwrotu kosztów przeprowadzonej inwentaryzacji w sytuacji niezakwalifikowania budynku do projektu).
 

Poniżej: wzór umowy na wykonanie analizy technicznej obiektu.
 

[WZÓR UMOWY]

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-11-13 13:36:25