Środa, 28 lipca 2021 r.    Imieniny obchodzą: Wiktor, Innocenty, Marceli


Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Centra Kompetencji Zawodowych: startują nowe projekty

Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości przystępuje do realizacji czterech projektów, mających na celu utworzenie Centrów Kompetencji Zawodowych  w obszarze administracyjno-usługowym oraz mechaniczno-górniczo-hutniczym, jak również rozwój już istniejących  CKZ  w obszarze turystyczno-gastronomicznym oraz elektryczno-elektronicznym.
 


 

Projekty są kierowane do uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego dla młodzieży w poszczególnych branżach w mieście Nowym Sączu, subregionie sądeckim oraz w obszarze województwa małopolskiego. Wsparcie w zakresie podnoszenia kwalifikacji zawodowych uzyskają także nauczyciele przedmiotów zawodowych. Celem projektów jest zwiększenie szans na zatrudnienie absolwentów szkół zawodowych w poszczególnych obszarach.
 

Okres realizacji wszystkich projektów: od 1 lutego 2020 r.  do 31 grudnia 2022 r.


 

- Zostaliśmy liderem w Małopolsce - mówi prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel. - Pozyskaliśmy 21 mln złotych na cztery projekty, które zostały przygotowane przez sądeckie szkoły i Urząd Miasta. Uzyskaliśmy najwyższą kwotę dofinansowania w całej Małopolsce - podkreśla prezydent i dodaje: - Stawiamy na szkolnictwo zawodowe. To jest gwarancja pracy dla młodzieży, ale także na rynku pracy brakuje tych zawodów. Będziemy rozwijać kompetencje uczniów i podnosić również kompetencje nauczycieli. Będziemy doposażać i projektować nowe sale dydaktyczne. Przez najbliższe trzy lata będzie się działo w sądeckiej oświacie - zapewnia prezydent Ludomir Handzel.
 

Działania w ramach poszczególnych projektów:
 

1.    Projekt pt. "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze elektryczno-elektronicznym". Projekt realizowany będzie w następujących placówkach: Zespół Szkół Elektryczno – Mechanicznych w Nowym Sączu, Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu, Zespół Szkół nr 4 w Nowym Sączu.
 

Celem projektu jest nabycie dodatkowych kwalifikacji uczniów przez 115 uczniów, dodatkowych kompetencji zawodowych przez 495 uczniów, podniesienie kwalifikacji zawodowych  przez 21 nauczycieli przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu, organizację 235 staży zawodowych dla uczniów wśród lokalnych przedsiębiorców i pracodawców; tworzenie w ZSEM, ZS4 oraz CKZ warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenie/doposażenie/adaptację w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne 23 pracowni branżowych o wartości 2 158 585,08 zł (w tym m. in. wyposażenie pracowni konfiguracji serwerów wirtualnych i programowania, pracowni sieci światłowodowych pasywnych, pracowni systemów teletransmisyjnych, pracowni systemów energetyki odnawialnej), wypłaty pomocy stypendialnej dla 130 uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, doradztwo zawodowe dla 65 uczniów i uczestnictwo 60 uczniów w kołach naukowych.
 

Łączna wartość projektu wynosi  7 330 644,41  zł w tym dofinansowanie 6 597 579,97 zł.
 

2.    Projekt pt. "Rozwój Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze turystyczno –gastronomicznym". Projekt realizowany będzie w następujących placówkach: Zespół Szkół Gastronomicznych w Nowym Sączu, Zespół Szkół nr 5 w Nowym Sączu.
 

Celem projektu jest nabycie dodatkowych kwalifikacji uczniów przez 50 uczniów, dodatkowych kompetencji zawodowych przez 290 uczniów, podniesienie kwalifikacji zawodowych  przez 17 nauczycieli przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu, organizację 125 staży zawodowych dla uczniów wśród lokalnych przedsiębiorców i pracodawców; tworzenie w ZS nr 1 oraz ZS nr 5 warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenie/doposażenie/adaptację w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne 10 pracowni branżowych o wartości 545 226,50 zł (w tym m. in. doposażenie pracowni technologii gastronomicznej, pracowni hotelarskiej, pracowni cukierniczej), wypłaty pomocy stypendialnej dla 70 uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, doradztwo zawodowe dla 50 uczniów.
 

Łączna wartość projektu wynosi  3 842 530,59  zł, w tym dofinansowanie 3 458 277,53 zł.
 

3.    Projekt pt. "Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym". Projekt realizowany będzie w następujących placówkach: Zespół Szkół Samochodowych w Nowym Sączu, Centrum Kształcenia Zawodowego w Nowym Sączu.
 

Celem projektu jest nabycie dodatkowych kwalifikacji uczniów przez 117 uczniów, dodatkowych kompetencji zawodowych przez 98 uczniów, podniesienie kwalifikacji zawodowych  przez 20 nauczycieli przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu, organizację 152 staży zawodowych dla uczniów wśród lokalnych przedsiębiorców i pracodawców, tworzenie w ZSS oraz CKZ warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenie/doposażenie/adaptację w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne 15 pracowni branżowych o wartości 1 523 070,75 zł (w tym m. in. wyposażenie pracowni elektrotechniki i elektroniki samochodowej, pracowni diagnostyki samochodowej, pracowni transportowej, pracowni CNC, pracowni automatyki przemysłowej), wypłaty pomocy stypendialnej dla 80 uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, doradztwo zawodowe dla 60 uczniów.
 

Łączna wartość projektu wynosi  4 852 429,70  zł w tym dofinansowanie 4 367 186,71 zł.
 

4.    Projekt pt. "Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w branży administracyjno-usługowej". Projekt będzie realizowany w następujących placówkach: Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Sączu, Zespół Szkół nr 2 w Nowym Sączu, Zespół Szkół nr 3 w Nowym Sączu, Zespół Szkół nr 4 w Nowym Sączu.
 

Celem projektu jest nabycie dodatkowych kwalifikacji uczniów przez 90 uczniów, dodatkowych kompetencji zawodowych przez 250 uczniów, podniesienie kwalifikacji zawodowych  przez 14 nauczycieli przedmiotów zawodowych lub praktycznej nauki zawodu, organizację 165 staży zawodowych dla uczniów wśród lokalnych przedsiębiorców i pracodawców; tworzenie w ZSE oraz ZS nr 2, ZS nr 3, ZS nr 4 warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej poprzez wyposażenie/doposażenie/adaptację w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne 9 pracowni branżowych o wartości 832 955,00 zł (w tym m. in. wyposażenie pracowni ekonomiczno – rachunkowej, pracowni włókienniczej, pracowni fryzjerskiej, pracowni projektowania i modelowania odzieży), wypłaty pomocy stypendialnej dla 40 uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, doradztwo zawodowe dla 40 uczniów.
 

Łączna wartość projektu wynosi  4 821 898,26 zł, w tym dofinansowanie 4 339 708,43 zł.
 


Miasto Nowy Sącz – Nowosądecki Inkubator Przedsiębiorczości realizuje projekty zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr 1809/19 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 8 października 2019 roku w sprawie zatwierdzenia listy ocenionych projektów oraz wyboru projektów do dofinansowania w ramach konkursu nr RPMP.10.02.02-IP.01-12-065/18 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020 w ramach 10. Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działania 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałania 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów - SPR, Typ projektu A. tworzenie oraz rozwój Centrów Kompetencji Zawodowych, Typ projektu B. rozwijanie oferty szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe, w tym kształcących uczniów ze specjalnymi potrzebami oraz Typ projektu C. rozwój uzdolnień oraz pogłębianie zainteresowań i aktywności edukacyjnej uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w formie Centrów Wsparcia Uczniów Zdolnych.
 

/Fot. il.: pexels.com/

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-11-07 11:03:52