Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Spotkanie konsultacyjne w sprawie budowy nowego mostu na Dunajcu i połączenia DW969 z DK87

Mieszkańcy Nowego Sącza, przedsiębiorcy, wójt gminy Chełmiec Bernard Stawiarski i przedstawiciele PKP PKL chętnie skorzystali z zaproszenia prezydenta Ludomira Handzla na spotkanie konsultacyjne w sprawie połączenia DW 969 z DK 87 wraz z budową mostu na Dunajcu. Spotkanie odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury, a sala widowiskowa zapełniła się do ostatniego wolnego miejsca. Zebranych gości przywitał dyrektor Wydziału Komunikacji Społecznej i Kultury Marcin Poręba. Następnie głos zabrał prezydent Ludomir Handzel.

- Dotychczasowe spotkania z mieszkańcami miasta dały mi niesamowity bagaż informacji i opinii – powiedział prezydent Ludomir Handzel. – Chcę podkreślić, że nadal będę reprezentował stanowisko mieszkańców Nowego Sącza, bo państwo jesteście dla mnie najważniejsi. W związku z tym, że w przestrzeni publicznej pojawiło się wiele sprzecznych informacji, byłem zobowiązany do zorganizowania takiego spotkania informacyjnego.

Podczas swojego wystąpienia, prezydent przedstawił dokumenty potwierdzające, że  preferowana przez Miasto Nowy Sącz, gminę Chełmiec i gminę Podegrodzie oraz PKP PLK koncepcja przebiegu drogi wraz z budową nowego mostu, jest najkorzystniejsza dla rozwoju Sądecczyzny.  Zdanie prezydenta podziela także wójt gminy Chełmiec Bernard Stawiarski.

- Chcę podkreślić, że jeżeli wybudujemy tę drogę tak jak powiedział prezydent i zgodnie z wariantem ”C” to zostają nam jedynie maksymalnie 4 kilometry do połączenia jej z mostem heleńskim i obwodnicą północną. Takie połączenie rozwiązuje problem zakorkowanej ulicy Węgierskiej i centrum Nowego Sącza – powiedział wójt gminy Chełmiec Bernard Stawiarski.

Dyrektor Wydziału Inwestycji Marta Poremba wraz dyrektorem Miejskiego Zarządu Dróg w Nowym Sączu,  przybliżyli mieszkańcom dotychczasowe wyniki prac zespołu projektowego.

Swoje wątpliwości do przedstawionego wariantu przebiegu trasy zgłosił prezes firmy Fakro Ryszard Florek, co spotkało się z niezadowoleniem obecnych na sali osób. Swoją opinię przedstawił także prezes firmy Lamitex Krzysztof Grzegorzek, który podkreślił, że koncepcja trasy prezentowana przez prezydenta Ludomira Handzla jest korzystna zarówno dla mieszkańców jak i przedsiębiorców. 

Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele PKP PLK Magdalena Jagła oraz Łukasz Bochniarz, którzy również wyrazili poparcie dla wariantu ”C”.

Głos zabrali także radni miejscy: Leszek Zegzda, który apelował o zgodę i jak najszybsze zrealizowanie tej inwestycji oraz Leszek Gieniec, Jakub Prokopowicz i Krzysztof Ziaja. W spotkaniu wzięli także udział zastępcy prezydenta Magdalena Majka i Artur Bochenek, skarbnik miasta Renata Seruga–Tokarz, dyrektorzy wydziałów Urzędu Miasta Nowego Sącza oraz przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg Wojciech Błażusiak.

Podsumowując, koncepcja budowy tzw. Mostu Południowego w Nowym Sączu (połączenie Drogi Krajowej nr  87 z  Drogą Wojewódzką nr 969, wraz z obwodnicą od ul. Piramowicza do Świniarska, tzw.  wariant C) została jeszcze w 2018 roku zgodnie zaakceptowana przez wszystkie zainteresowane samorządy (Województwo Małopolskie, Powiat Nowosądecki, Miasto Nowy Sącz, Gmina Chełmiec, Gmina Podegrodzie). Wariant ten  zyskał także akceptację Polskich Kolei Państwowych, Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz okolicznych mieszkańców.

Przyjęty przez wszystkie zainteresowane samorządy przebieg drogi uwzględnia możliwość wybudowania w przyszłości jej odnogi, która przebiegać będzie zgodnie z obecnymi oczekiwaniami Fundacji Pomyśl o Przyszłości i powiązanego z  nią przedsiębiorcy.

Prace nad budową nowego mostu na Dunajcu wraz z połączeniem drogowym są już zaawansowane w  stopniu umożliwiającym zakończenie inwestycji w  najbliższym czasie, dzięki środkom, które zostały zabezpieczone w budżecie Województwa Małopolskiego, a także możliwościom pozyskania funduszy z programów rządowych.

W chwili obecnej, gdy prace koncepcyjne nad najkorzystniejszym dla wszystkich okolicznych gmin i ich mieszkańców wariantem przebiegu „mostu południowego” wraz z połączeniem drogowym, są na ukończeniu, występowanie z  nowymi, niesprecyzowanymi i nie mającymi oparcia w opinii publicznej pomysłami, jest niczym innym, jak próbą storpedowania tej inwestycji.

 
 

 

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-10-23 14:45:04