Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Rusza budowa amfiteatru w Parku Strzeleckim

W Nowym Sączu rozpoczęła się kolejna bardzo ważna inwestycja. Dziś (16 października) została podpisana umowa z sądeckim Przedsiębiorstwem ERBET Sp. z o.o, na rewitalizację Parku Strzeleckiego. Podpisy na umowach złożyli: prezydent Ludomir Handzel, skarbnik Renata Seruga-Tokarz oraz prezes firmy Erbet Tomasz Ćwikowski.

- Jest to bardzo ważna chwila dla mieszkańców Nowego Sącza i całej Sądecczyzny – mówił prezydent Ludomir Handzel. – Cieszę się, że proces wyłaniania wykonawcy udało się doprowadzić do końca i jest to przedsiębiorstwo z Nowego Sącza. Dobrze, że ten obiekt będą budowali sądeczanie i pieniądze z tej inwestycji zostaną na Sądecczyźnie. Przypominam również, że w poprzedniej wersji projektowej najniższa cena była o 20 milionów wyższa, niż budżet na tę inwestycję. Na szczęście udało się nam przeprojektować inwestycję i uratować ten projekt – dodał prezydent.

W ramach tego zadania powstaną:

  • amfiteatr wraz z zapleczem sceny i zapleczem toalet,
  • place zabaw dla dzieci – plac zabaw z mokrą piaskownicą i plac zabaw z sadzawką,
  • fontanna z placem wejściowym, 
  • pętla gimnastyczna wyposażona w elementy do ćwiczeń, 
  • pawilon parkowy (altana),
  • alejki parkowe z oświetleniem, 
  • monitoring zewnętrzny,
  • elementy małej architektury.

Przed podpisaniem umowy prezydent Ludomir Handzel wraz dyrektor Wydziału Inwestycji Martą Porembą, spotkał się z przedstawicielami firmy Erbet na terenie Parku Strzeleckiego, aby omówić szczegóły inwestycji. 

 
Amfiteatr wraz z projektowanymi w obrębie parku elementami małej architektury stanowi spójne pod względem architektonicznym rozwiązanie, a cały układ wpisany zostanie w obszar zieleni parkowej. Zastosowane rozwiązania cechują wysokie walory estetyczne i użytkowe oraz nowatorskie w skali subregionalnej rozwiązania. Projekt zakłada kompleksową modernizację przestrzeni wraz z elementami infrastruktury, z uwzględnieniem szczególnych potrzeb osób niepełnosprawnych.
 
W 2019 roku zostały wykonane następujące prace: 
  • wycinka drzew i krzewów z obowiązkiem uporządkowania terenu, 
  • rozbiórki wybranych budynków, budowli i obiektów budowlanych oraz innych urządzeń budowlanych w okolicy przyszłego amfiteatru.

Wartość robót budowlanych objętych umową z Przedsiębiorstwem ERBET Sp. z o.o. – 39 900 000 zł. okres realizacji do 30 listopada 2020 roku.

POBIERZ WIZUALIZACJĘ

 

 

 

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-10-16 15:34:46