Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Budżet Obywatelski 2020: wyniki zatwierdzone

Wyniki głosowania zatwierdzone. Prezydent Nowego Sącza Ludomir Handzel zarządzeniem  nr 622/2019 z 15 października 2019 roku zatwierdził wyniki w głosowaniu nad budżetem obywatelskim miasta Nowego Sącza  na rok 2020. Zobacz, które zadania zostały zatwierdzone do realizacji.
 

W tegorocznym głosowaniu oddano 3151 głosów. Rozdysponowano 2 mln złotych. Jak czytamy w zarządzeniu, zatwierdzone zadania wyczerpują pulę środków przeznaczonych na BO 2020.
 

Budżet obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współdecydują o wydatkach publicznych w mieście w perspektywie kolejnego roku budżetowego. W skrócie oznacza to, że:
- mieszkańcy zgłaszają projekty zadań do budżetu, które następnie są analizowane pod kątem możliwości realizacji;
- projekty zadań, które pomyślnie przeszły weryfikację poddaje się pod powszechne  i bezpośrednie głosowanie;
- w efekcie, najwyżej ocenione lub najczęściej wskazywane projekty zadań przeznacza się do realizacji, wpisując je do budżetu.
 


 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-10-15 15:28:21