Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Niższe ceny za wodę i ścieki – to jest możliwe

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, na wniosek prezydenta Ludomira Handzla wznawia postępowanie administracyjne w sprawie zatwierdzenia taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i  zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta Nowego Sącza i okolicznych gmin. Podczas zwołanego dziś briefingu prasowego prezydent Ludomir Handzel przekazał dobre informacje dla mieszkańców.

- Wystąpiłem z takim wnioskiem, ponieważ obecna taryfa jest zbyt wysoka. Moje uzasadnienie było na tyle mocne, że Wody Polskie wznowiły postępowanie – powiedział prezydent. - W tej chwili jest przerwa w Walnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Sądeckie Wodociągi. Złożyłem propozycję zawiązania kapitału rezerwowego z kapitału zapasowego ponieważ byłoby to narzędzie dla Zarządu, który mógłby obniżyć ceny wody dla Mieszkańców Nowego Sącza.

Prezydent podkreślił również, że proponowana przez niektórych radnych uchwała przywracająca dopłaty do taryfy jest niezgodna z prawem i nie może zostać podjęta. Taką propozycję prezydent Ludomir Handzel nazwał działaniem politycznym.

Podczas briefingu prasowego prezydent poinformował również o szczegółach wprowadzenia Karty Nowosądeczanina oraz o podpisaniu umowy na rewitalizację Parku Strzeleckiego.

POBIERZ ZAŁĄCZNIK]

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-10-15 13:34:36