Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Miliony złotych na remonty nowosądeckich ulic

Dzięki staraniom Prezydenta Miasta Nowego Sącza pozyskano prawie 6 mln złotych na przebudowę i remont kolejnych nowosądeckich ulic. Pozyskane środki pochodzą z budżetu państwa w ramach utworzonego w ub. r. Funduszu Dróg Samorządowych. 

- Wraz z wiceprezydentem Arturem Bochenkiem wytypowaliśmy ulice, które mają zostać wyremontowane. Jest to ulica Sucharskiego oraz ulica Kunegundy i Grodzka – powiedział prezydent Ludomir Handzel. – Teraz przystępujemy do prac związanych z przetargami i chcielibyśmy, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, w tym roku wykonać te remonty. Szczególnie chciałbym podziękować administracji rządowej, ponieważ jest to przykład bardzo dobrej współpracy z Wojewodą Małopolski Piotrem Ćwikiem oraz jego zastępcą Zbigniewem Starcem. Chciałbym również dodać, że inwestycja przy ulicy Sucharskiego będzie możliwa dzięki bardzo dobrej współpracy z Grodzką Spółdzielnią Mieszkaniową. 

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zostaną wykonane następujące prace: 

  • Przebudowa drogi powiatowej 1597K na odcinku od km 1+112,36 do km 2+111,36 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz” – ciąg ulic św. Kunegundy – Grodzka – szacunkowa wartość zadania wynosi 4 343 634,02 zł a kwota otrzymanego dofinansowania 2 606 180,00 zł. Wzmocniona zostanie podbudowa jezdni, zmodernizowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz odcinki chodników dla pieszych, a jezdnia zyska nową nawierzchnię. Wyznaczone przejścia dla pieszych zyskają dedykowane doświetlenie i oznakowanie oraz ustawiony zostanie radar, informujący o prędkości ruchu pojazdów. Zostanie również przebudowane skrzyżowanie z ul. Jagiellońską, w miejsce którego powstanie rondo.
  • „Remont drogi gminnej nr 293333K w km od 0+018,40 do 0+732,40 w miejscowości Nowy Sącz, Miasto Nowy Sącz” – Al. Sucharskiego – szacunkowa wartość zadania wynosi 5 603 711,71 zł, a kwota otrzymanego dofinansowania 3 362 227,00 zł. W ramach zaplanowanych robót wzmocniona zostanie podbudowa drogi, wymieniona zostanie nawierzchnia drogi. Zmodernizowane zostaną również chodniki dla pieszych na całym odcinku, a oznakowanie przejść dla pieszych będzie bardziej czytelne.
Zgodnie z warunkami konkursu, zakładany poziom dofinansowania w/w zadań wynosił 50%, jednak ostatecznie poziom dofinansowania dla Miasta Nowego Sącza wynosi 60% kosztów kwalifikowalnych. 
W ostatnich tygodniach Prezydent Ludomir Handzel zawnioskował o dofinansowanie dla kolejnych czterech inwestycji drogowych w Nowym Sączu i obecnie trwają procedury dla oceny zgłoszonych zadań.
 
Doświetlenie przejść dla pieszych na drogach gminnych i powiatowych.
 
Podczas briefingu prasowego wiceprezydent Artur Bochenek podkreślił również, że Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie dla 7 projektów dot. doświetlenia przejść dla pieszych. 
- Zajęliśmy się kompleksowo ulicą Nadbrzeżną, gdzie przejścia dla pieszych będę bezpieczne. Bezpieczne przejścia dla pieszych pojawią się także na Alejach Wolności i ulicy Kolejowej. Ogólna wartość dofinansowania to około 280 tysięcy złotych, z czego 140 tysięcy pochodzi z dofinansowania.
 
Poniżej lista projektów dot. doświetlenia przejść dla pieszych w Nowym Sączu:
  • Wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w km 0+901,32 odcinka publicznej drogi powiatowej nr 1598K, ulica Nadbrzeżna przy Szkole Podstawowej nr 20 w miejscowości Nowy Sącz.
  • Wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w km 0+746,69 odcinka publicznej drogi powiatowej nr 1598K, ulica Nadbrzeżna przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji – Basen w miejscowości Nowy Sącz.
  • Wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w km 0+598,78 odcinka publicznej drogi powiatowej nr 1598K, ulica Nadbrzeżna przy Małopolskim Parku Rekreacji Przestrzennej – Skatepart w miejscowości Nowy Sącz.
  • Wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w km 0+213,18 odcinka publicznej drogi powiatowej nr 1598K, ulica Nadbrzeżna przy Parku Tysiąclecia w miejscowości Nowy Sącz.
  • Wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w km 0+102,25 odcinka publicznej drogi powiatowej nr 1598K, ulica Nadbrzeżna przy Katolickim Przedszkolu Niepublicznym im. Świętej Rodziny w miejscowości Nowy Sącz.
  • Wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w km 0+412,82 odcinka publicznej drogi powiatowej nr 1603K, Al. Wolności w miejscowości Nowy Sącz.
  • Wykonanie aktywnej informacji wizualnej na przejściu dla pieszych w km 0+432,00 odcinka publicznej drogi powiatowej nr 1594K, ul. Kolejowej w miejscowości Nowy Sącz.

[POBIERZ ZDJĘCIA] 

 

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-09-03 17:48:12