Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Mianowania dla nauczycieli

Prezydent Ludomir Handzel wraz z wiceprezydent Magdaleną Majką wręczyli akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego 31 pedagogom. Uroczystość odbyła się w sali reprezentacyjnej Ratusza. 

- Bardzo dobrze, że młodzi ludzie podnoszą swoje kwalifikacje i się rozwijają – mówił prezydent Ludomir Handzel. – Zdaję sobie sprawę z roli jaką  nauczyciele pełnią w procesie dydaktycznym i wychowawczym. To od pedagoga zależy, czy dzieci lubią poszczególne przedmioty. Jeżeli ktoś lubi dany przedmiot to chce się w nim rozwijać, a czasem wiązać z tym również swoją karierę zawodową. Chcę podkreślić Państwu, że to co macie w głowie i przekazujecie dzieciom i młodzieży, tego wam nikt nie odbierze. Dziękuję, że przynajmniej w tak symboliczny sposób mogę uhonorować Państwa pracę.

Przy nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciel składa ślubowanie potwierdzając je podpisem według roty:   „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność nauczyciela  wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. Ślubowanie może być złożone z dodanie słów

„Tak mi dopomóż Bóg.”

 

Podczas uroczystości wystąpili także podopieczni Pałacu Młodzieży. 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-08-29 15:31:25