Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Wspólnie przeciw podwyżkom cen wody i ścieków

Prezydent Ludomir Handzel przeciwstawia się podwyżkom cen wody i ścieków. Po decyzji Zarządu Spółki Sądeckie Wodociągi, wzrost cen nastąpi już we wrześniu. Taka decyzja Zarządu uderza również w spółdzielnie mieszkaniowe i zarządców nieruchomość z terenu Nowego Sącza.


 

Podczas briefingu prasowego prezydent Ludomir Handzel podkreślał, że zrobi wszystko, by miasto odzyskało kontrolę nad Spółką. – Nie jest celem spółki komunalnej wypracowywanie zysku, a dostarczanie mieszkańcom usług komunalnych w jak najniższej cenie. Mieszkańcy nie mają żadnego  przedstawiciela w radzie nadzorczej i zarządzie Spółki i nie jesteśmy w stanie zorientować się, dlaczego takie działania są podejmowane. Liczby mówią same za siebie i wystarczy nam niższy zysk Sądeckich Wodociągów i niższe ceny za wodę i ścieki. Takie jest zamierzenie moje jako prezydenta i rady miasta, która podjęła takie decyzje.

Przedstawiciele Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej podkreślali, że podwyżka rodzi szereg trudności dla spółdzielni i mieszkańców. – Takie działanie ma charakter skandaliczny i już zastanawiamy się, jakie podjąć kroki prawne – mówił prezes Zarządu Grodzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej Jarosław Iwaniec. - Według mnie jest to nadużycie pozycji monopolisty, którą Spółka posiada. Zgodnie z umową takie podwyżki nie mogą być przeprowadzone we wrześniu, tylko po zakończeniu kwartału. Spółdzielnia ma już wydrukowane książeczki i pobrane od mieszkańców zaliczki. W związku ze wzrostem cen konieczne jest przeprowadzenie kolejnych odczytów, co jest bardzo trudne do zrobienia i generuje dodatkowe koszty. 
 

Podczas briefingu prasowe zostało także zaprezentowane porównanie cen wody i ścieków w 2019 roku 28 miastach w Polsce. 
 

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-08-23 17:17:30