Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

W Specjalnym Ośrodeku Szkolno-Wychowawczym znikną bariery architektoniczne

Miasto Nowy Sącz otrzymało dofinansowanie w kwocie 53 tysięcy złotych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. 

Wiceprezydent miasta Magdalena Majka w towarzystwie skarbik miasta Renaty Serugi-Tokarz, podpisała umowę z dyrektor Małopolskiego oddziału PFRON Martą Mordarską, gwarantującą dofinansowanie.

Dotacje zostały przyznane na realizację w latach 2019-2020 dwóch projektów: 

  • Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Całkowita wartość projektu: 80 650,77 zł, dofinansowanie: 24 195,23  zł, wkład własny: 56 455,54 zł. 
  • Wykonanie utwardzenia terenu z wydzielonymi miejscami postojowymi dla osób niepełnosprawnych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym. Całkowita wartość projektu: 97 925,26 zł., dofinansowanie: 29 377,58 zł., wkład własny: 68 547,69 zł.
 

Autor: Biuro Prasowe UM, fot. Facebook Magdalena Majka
Dodano: 2019-07-11 08:40:42