Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Spotkanie konsultacyjne

Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne w sprawie koncepcji połączenia DK 87 z DW 969. Ratusz, 26 lipca, godz. 15:00.

 

W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców regionu sądeckiego, a także w ślad za zawartą w dniu 27 lipca 2018 r. umową nr X/107/ZDW/18, dotyczącą przygotowania zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie wielowariantowej koncepcji budowy połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 969 wraz z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach", na podstawie której miasto Nowy Sącz partycypuje w kosztach w/w zadania oraz w związku z Uchwałą Nr X/97/2019 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 13 marca 2019 r., proszę o udział w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w dniu 26 lipca 2019 r. w sali reprezentacyjnej Urzędu Miasta Nowego Sącza.
 

W trakcie spotkania, w którym uczestniczyć będą również mieszkańcy i przedsiębiorcy, przewidywane jest zaprezentowanie przez projektanta planowanego przebiegu drogi, zaprezentowanych rozwiązań konstrukcyjnych oraz dyskusja w tym zakresie.
 

Planowany program spotkania:

• godz. 15:00-17:00: zapoznanie mieszkańców i przedsiębiorców z planowanym przebiegiem trasy 
• godz. 17:00-19:00: dyskusja na temat przebiegu planowanej trasy i rozwiązań konstrukcyjnych w obecności projektantów
 

Mając na uwadze ogromne znaczenie przygotowywanej inwestycji, proszę o udział w spotkaniu.
 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-07-09 13:34:01