Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Wybory do Małopolskiej Izby Rolniczej

 

Małopolska Izba Rolnicza w Krakowie zawiadamia, że w niedzielę, 28 lipca odbędą się wybory do walnych zgromadzeń izb rolniczych. Chętni do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej nr 165 w okręgu Miasto Nowy Sącz mogą zgłaszać swoje kandydatury od piątku 24 maja do poniedziałku 3 czerwca 2019 r.

 

Małopolska Izba Rolnicza - plakat

 

Zgłoszeń dokonywać można w Urzędzie Miasta Nowego Sącza – Wydział Środowiska, ul. Szwedzka 5, pok. 4-5, w godzinach pracy urzędu (poniedziałek – piątek - 7:30 do 15:30).

Do pracy w Okręgowej Komisji Wyborczej uprawnieni są:

  • rolnicy, posiadający gospodarstwo rolne powyżej 1 ha gruntów rolnych lub 1 ha przeliczeniowego (z wyjątkiem gruntów oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako las oraz gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza);
  • podatnicy podatku rolnego (osoby fizyczne i prawne) na terenie objętym okręgiem wyborczym Miasto Nowy Sącz;
  • płatnicy podatku dochodowego w związku z prowadzenie na terenie objętym okręgiem wyborczym Miasto Nowy Sącz działów specjalnej produkcji rolnej.

 Dokumenty do pobrania:

Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Okręgowej

Oświadczenia kandydata na członka Komisji Okręgowej/ zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Pełnomocnictwo / upoważnienie do reprezentowania osoby prawnej

Lista osób popierających zgłoszenie kandydatury

Lista osób popierających zgłoszenie kandydata osoby prawnej

 

 

 

Autor: UMNS
Dodano: 2019-05-27 14:40:12