Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Kampania edukacyjna pod hasłem „Czyste powietrze w naszych rękach”

27 kwietnia w godzinach od 10:00 do 18:00 na nowosądeckim Rynku odbywać się będą antysmogowe targi wystawiennicze, połączone z prezentacją nowoczesnych, a przy tym proekologicznych form instalacji grzewczych, między innymi pomp ciepła, kotłów gazowych i na biopaliwo, kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych. Kolejne tego typu targi planowane są na 25 maja.

 


   

Kampania realizowana jest w ramach projektu pod nazwą „Poprawa jakości powietrza dla Miasta Nowego Sącza – etap II”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.
 

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości powietrza na terenie Miasta Nowego Sącza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych pochodzących z ogrzewania mieszkań. 
 

Dzięki projektowi udzielane są dotacje z przeznaczeniem na wymianę kotłów i pieców na paliwo stałe i trwałe, zastąpienie ich kotłami na gaz lub podłączeniem do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wynikiem realizacji projektu ma być wymiana źródeł ogrzewania w 210 gospodarstwach domowych na terenie Miasta Nowego Sącza. 
 

Jednym z elementów tego projektu jest też kampania informacyjno – edukacyjna, którego podstawowy cel to promocja postaw proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za stan środowiska w zakresie poprawy efektywności energetycznej, oszczędności zasobów naturalnych oraz redukcji niskiej emisji.
 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-04-23 08:13:29