Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Trwa konkurs na nazwę obiektów infrastruktury drogowej w Nowym Sączu

Do 30 kwietnia 2019 roku można zgłaszać propozycje nazwy dla sześciu budowli oraz obiektów architektury. Konkurs ogłosił Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel. Można wygrać nagrody oraz mieć satysfakcję z tego, że wybrana nazwa obiektu zaistnieje w przestrzeni publicznej.
 

Celem Konkursu jest wyłonienie propozycji na nazwy dla następujących budowli oraz obiektów architektury: 
 

  • przeprawa mostowa na rzece Dunajec w ciągu drogi krajowej nr 28 (tzw. obwodnica północna)
  • rondo u zbiegu ulic: Hallera, Sucharskiego oraz Barskiej
  • przeprawa mostowa na rzece Dunajec w ciągu ul. Legionów (tzw. most heleński)
  • przeprawa mostowa w ciągu ul. Nowochruślickiej
  • skwer nad rzeką Kamienicą u zbiegu ulic Tarnowskiej, Paderewskiego i Kraszewskiego
  • rondo u zbiegu ulic: Starowiejskiej, Dunajcowej i Krakowskiej (os. Helena). 
     

Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić propozycję nazw na formularzu, który jest załącznikiem do Regulaminu Konkursu, a następnie dostarczyć go osobiście, przesłać drogą mailową lub pocztą tradycyjną na adres: Wydział Architektury, Budownictwa i Geodezji Urzędu Miasta Nowego Sącza, Rynek 5, 33-300 Nowy Sącz, e-mail: wau.sekretariat@nowysacz.pl
 

Niezbędne jest także podpisanie klauzuli informacyjnej oraz oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych na druku znajdującym się w Regulaminie Konkursu (w przypadku zgłaszania propozycji drogą e-mailową konieczne jest załączenie skanów druków).
 

Dla uczestników Konkursu przewidziano nagrody: karnety zniżkowe do sauny oraz na basen Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu. 
 

Wszystkie informacje znajdują się w REGULAMINIE KONKURSU.
  

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-04-18 13:35:09