Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka element tła nagłówka

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Komunikat Zespołu nadzorującego sytuację w placówkach oświatowych w związku ze strajkiem nauczycieli

W związku z licznymi pytaniami na temat strajku nauczycieli w nowosądeckich placówkach oświatowych, informujemy, że na 39 placówek, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz, 8 kwietnia do strajku przystąpiły 23 placówki, w tym 22 szkoły i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna. 17 kwietnia decyzję o zakończeniu strajku podjęło 9 placówek.
 

Odsetek nauczycieli,  którzy biorą udział w strajku jest różny w poszczególnych placówkach i w kolejnych dniach. Z danych zbieranych przez Wydział Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Nowego Sącza wynika, że liczba ta wynosiła od 13,5% do 100%. 
 

Do 17 kwietnia (ostatni dzień zajęć dydaktycznych w szkołach przed wiosenną przerwą świąteczną) decyzję o zakończeniu strajku podjęło 9 placówek, po przerwie świątecznej kontynuowanie strajku deklaruje 14 szkół, w tym 6 szkół podstawowych i 8 szkół średnich. 
 

Dane zbiorcze z 17 kwietnia wskazują, że na 2064 nauczycieli zatrudnionych we wszystkich sądeckich placówkach oświatowych do strajku w tym dniu przystąpiło 357 nauczycieli, co stanowi 17,3% sądeckich pedagogów. 

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-04-18 11:47:23