Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Komunikat w związku z planowanym strajkiem nauczycieli

Mając na uwadze szczególną sytuację, związaną z zapowiadanym na 8 kwietnia i następne dni strajkiem nauczycieli, powołany przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza Ludomira Handzla Zespół ds. nadzorowania sytuacji organizacyjnej przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Miasto Nowy Sącz, podjął działania zmierzające do zapewnienia bezpieczeństwa, właściwego przepływu informacji i wsparcia dla dyrektorów szkół, rodziców, dzieci i młodzieży.

Wszystkie przedszkola miejskie pracują normalnie, żadne nie przystąpiło do strajku.
 

W szkołach podstawowych nr 2, 9 i 21 zajęcia będą odbywały się jak zwykle, placówki te nie przystąpiły do strajku.
 

W pozostałych szkołach podstawowych dyrektorzy zostali poinformowani przez ZNP o tym, że 8 kwietnia rozpocznie się strajk. Dzisiaj (5.04) dyrektorzy szkół będą podejmowali decyzje dotyczące organizacji pracy w szkołach od 8 kwietnia, lub o odwołaniu zajęć i zwróceniu się do rodziców o nieprzyprowadzanie dzieci do szkół.
 

W przypadku, gdy szkoła nie będzie mogła zorganizować zajęć opiekuńczych, a pozostawienie dzieci w domu przez cały dzień będzie wiązało się z bardzo dużym utrudnieniem dla rodziców, dzieci będą mogły skorzystać z zajęć opiekuńczych zorganizowanych przez Urząd Miasta w godzinach 8.00 – 14.00 wg. harmonogramu przedstawionego poniżej. Zajęcia opiekuńcze będą realizowane przez wykwalifikowanych pracowników Zespołu Świetlic Środowiskowych i Pałacu Młodzieży, posiadających wymagane uprawnienia do pracy w wyznaczonych miejscach. Dodatkowo przy organizacji zajęć opiekuńczych wspomagać nas będzie grupa studentów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Rodzice, którzy zdecydują się skorzystać z zajęć opiekuńczych dla swoich dzieci będą proszeni przez o wypełnienie dokumentu umożliwiającego osobom prowadzącym te zajęcia przejęcie opieki nad dziećmi.
 

Dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Adama Mickiewicza mogą skorzystać z zajęć opiekuńczych zorganizowanych dla nich w Świetlicy Środowiskowej "Klub Kotłownia", ul. Barbackiego 64
 

Dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Kochanowskiego mogą skorzystać z zajęć opiekuńczych zorganizowanych dla nich przez instruktorów Pałacu Młodzieży w budynku szkoły
 

Dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 6 im. Ks. Jerzego Popiełuszki mogą skorzystać z zajęć opiekuńczych zorganizowanych dla nich w Świetlicy Środowiskowej "Zabełcze" w budynku szkoły
 

Dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 7 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Obrońców Pokoju mogą skorzystać z zajęć opiekuńczych zorganizowanych dla nich przez instruktorów Pałacu Młodzieży w budynku SP 21 im. Jana Pawła II, ul. Rokitniańczyków 26
 

Dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi  im. Władysława Jagiełły mogą skorzystać z zajęć opiekuńczych zorganizowanych dla nich w Świetlicy Środowiskowej "Szujskie", ul. Sienkiewicza 17 i Świetlicy Środowiskowej "Kaduk", ul. Grunwaldzka 41
 

Dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 11 im. Juliana Tuwima mogą skorzystać z zajęć opiekuńczych zorganizowanych dla nich w Świetlicy Środowiskowej "Falkowa" w budynku szkoły
 

Dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 14 im. Karpackiego Oddziału Straży Granicznej mogą skorzystać z zajęć opiekuńczych zorganizowanych dla nich w Świetlicy Środowiskowej "Biegonice", ul. Węgierska 206
 

Dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 15 im. Bohaterów Sądecczyzny mogą skorzystać z zajęć opiekuńczych zorganizowanych dla nich przez instruktorów Pałacu Młodzieży w budynku SP 21 im. Jana Pawła II, ul. Rokitniańczyków 26

Dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orląt Lwowskich mogą skorzystać z zajęć opiekuńczych zorganizowanych dla nich w Świetlicy Środowiskowej "Zawada" w budynku szkoły

Dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 17 im. Kurierów Sądeckich mogą skorzystać z zajęć opiekuńczych zorganizowanych dla nich w Świetlicy Środowiskowej "Poręba Mała" w budynku szkoły
 

Dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 18 im. Karola Szymanowskiego mogą skorzystać z zajęć opiekuńczych zorganizowanych dla nich przez instruktorów Pałacu Młodzieży w budynku szkoły
 

Dzieci uczęszczające do Szkoły Podstawowej nr 20 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego mogą skorzystać z zajęć opiekuńczych zorganizowanych dla nich przez instruktorów Pałacu Młodzieży w budynku szkoły
 

Poza zajęciami organizowanymi dla poszczególnych szkół, od godz. 8.00 czynna będzie pracownia przy ul. Jagiellońskiej 21, również tam dzieci będą mogły skorzystać z zajęć organizowanych przez instruktorów Pałacu Młodzieży.
 

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym oraz w Zespole Szkół nr 5 Specjalnych zajęcia będą odbywały się jak zwykle, pracownicy tych placówek nie przystąpią do strajku.
 

W szkołach ponadgimnazjalnych decyzję o organizacji zajęć w dniach od 8 kwietnia podejmują dyrektorzy szkół. Urząd Miasta nie będzie organizował w tych szkołach dodatkowych zajęć opiekuńczych ze względu na niewielkie zainteresowanie takimi zajęciami wyrażone przez rodziców. W związku z możliwością wzmożonego ruchu pieszych (młodzieży) w tym czasie będą pełnione dodatkowe patrole Straży Miejskiej dla zapewnienia bezpieczeństwa.
 

Niezależnie od podejmowanych działań wszyscy mamy nadzieję, że negocjacje prowadzone pomiędzy przedstawicielami rządu i związków zawodowych zakończą się sukcesem i wszelkie zaplanowane przez Zespół działania nie będą musiały być wdrożone, a nauczyciele i uczniowie będą mogli spokojnie przystąpić do pracy i nauki w szkołach.
 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-04-05 09:32:40