Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Zaproszenie do udziału w pracach Zespołów Roboczych OSNO


Wydział Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Nowego Sącza zaprasza przedstawicieli nowosądeckich jednostek oświatowych do udziału w pracach Zespołów Roboczych w ramach 
Okrągłego Stołu Nowosądeckiej Oświaty (OSNO). Podczas I obrad OSNO uczestnicy spotkania podjęli inicjatywę powołania Zespołów Roboczych w ramach prowadzenia dalszych rozmów oraz wypracowywania postulatów i rozwiązań.

Kolejne spotkania odbędą się następujących terminach w sali reprezentacyjnej sądeckiego ratusza: 

1. Zespół ds. Przedszkoli - środa, 13 lutego, godz. 15.00 - 17.00. 

2. Zespół ds. Szkół Podstawowych - czwartek, 14 lutego, godz. 15.00 - 17.00. 

3. Zespół ds. Szkół Średnich i Branżowych - piątek, 15 lutego, godz. 15.00 - 17.00. 

4. Zespół ds. Edukacji Specjalnej - poniedziałek, 18 lutego, godz. 15.00 - 17.00. 

5. Zespół ds. Edukacji Pozaszkolnej - wtorek, 19 lutego, godz. 15.00 - 17.00. 

6. Zespół ds. Rodziców i Opiekunów Prawnych Przedszkolaków i Uczniów - środa, 20 lutego, godz. 15.00 - 17.00. 

7. Zespół ds. Dyrektorów i Nauczycieli - czwartek, 21 lutego, godz. 15.15 - 17.15. 

8. Zespół ds. Pracowników Obsługi Oświaty - piątek, 22 lutego, godz. 15.00 - 17.00. 

- W związku z chęcią zapewnienia poszczególnym zespołom komfortu prac, prosimy o przybycie na kolejne zespoły osób, zainteresowanych tematyką wynikającą z treści nazwy zespołu. Osobami prowadzącymi kolejne spotkania będą wybrani przedstawiciele poszczególnych zespołów roboczych - informuje Małgorzata Belska, dyrektor Wydziału Edukacji i Wychowania Urzędu Miasta Nowego Sącza. 

W celu właściwego przygotowania sali, Wydział Edukacji i Wychowania zwraca się z prośbą o potwierdzenie udziału w obradach do 12 lutego (wtorek) na adres Aleksandry Sopaty (tel. 18 41 41 370), asopata@nowysacz.pl, w treści maila wpisując imię i nazwisko uczestnika oraz nazwę zespołu roboczego, w którym zgłaszający się uczestnik będzie chciał pracować.  

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-02-11 10:47:13