Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Miasto Nowy Sącz partnerem rewitalizacji parku kolejowego

Polskie Koleje Państwowe SA złożyły wniosek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego o dofinansowanie rewitalizacji parku przy dworcu PKP. Urząd Miasta Nowego Sącza jest partnerem tego projektu.
 


 

Rewitalizacja ma na celu przywrócenie historycznej kompozycji krajobrazowej parku. W ramach zadania przewidziano wykonanie nowej nawierzchni alei parkowych, wymianę istniejących ławek, koszy na śmieci, modernizację oświetlenia, wprowadzenie rzeźby kwiatowej, nowych nasadzeń i pielęgnację zieleni.
 

Szacowana wartość robót budowlanych wynosi około 2 500 000 zł. Jeżeli wniosek uzyska dofinansowanie, inwestorem będzie właściciel terenu, to jest PKP S.A.
 

Miasto zabezpieczyło środki na utrzymanie i pielęgnację zieleni w zrewitalizowanym parku, zobowiązało się do dbania o czystość i zimowe odśnieżanie terenu oraz utrzymanie w należytym stanie technicznym elementów małej architektury.
 

[POBIERZ ZDJĘCIA]
 

Zdjęcia obrazują aktualny stan parku kolejowego
 

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-02-07 08:51:03