Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Omawiali bezpieczeństwo w czasie ferii zimowych. Posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego


Dzisiaj (10 stycznia) w sali reprezentacyjnej nowosądeckiego ratusza odbyło się posiedzenie członków Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zgromadzonych na spotkaniu powitał zastępca prezydenta miasta Nowego Sącza Artur Bochenek oraz p.o. dyrektora Wydziału Zarządzenia Kryzysowego Dawid Kudełka, po czym przedstawiono Plan Pracy w kontekście organizacji w naszym mieście akcji Bezpieczne Ferie 2019.
Na podstawie meldunków przedstawicieli zaangażowanych instytucji dokonano oceny pełnego bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w okresie zimowego wypoczynku „Bezpieczne Ferie 2019”, rozpoczynającym się 14 stycznia. 

Podczas spotkania przedstawiono również bieżące informacje dotyczące udzielania wsparcia i pomocy osobom starszym, chorym i bezdomnym w okresie zimy 2018/2019.  

Wśród zebranych na posiedzeniu Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego byli m.in. przedstawiciele służb mundurowych straży pożarnej, policji i straży miejskiej, dyrektorzy wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta oraz reprezentanci jednostek podległych.

[POBIERZ ZDJĘCIA] 

     
     
     
     
     

 

Autor: Biuro Prasowe UM/AM
Dodano: 2019-01-10 11:43:06