Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

MPK: nowy tabor już na wiosnę


Tematyka ponad półrocznego opóźnienia w wymianie części autobusów Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego oraz ogólnej sytuacji finansowej spółki zdominowały dzisiejszy briefing prasowy p.o. Prezesa Zarządu Krzysztofa Migacza. 


W siedzibie Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w Nowym Sączu odbył się briefing prasowy, w czasie którego pełniący obowiązki Prezesa Zarządu spółki Krzysztof Migacz zapowiedział, że pomimo ponad półrocznego opóźnienia na ulice Nowego Sącza najprawdopodobniej już w marcu wyjadą nowoczesne autobusy.

 

 

- Mówiąc o nowoczesnym taborze nie sposób nie zauważyć, że częściowa wymiana naszych pojazdów na nowe wynika nie tylko z konieczności ekonomicznej ale i z obowiązku dbałości o czystość powietrza – informuje Krzysztof Migacz. – Dwadzieścia cztery autobusy, na które czekamy, są wykonywane przez firmę MAN, a umowa na ich produkcję została podpisana początkiem stycznia ubiegłego roku. Niestety, pomimo upływu czasu, nadal korzystamy ze starych pojazdów, których stała naprawa jest wysoce nieopłacalna –dodaje.

Nowy prezes spółki przypomniał również problemy dotyczące realizacji tego zadania związane z wykrytymi nieścisłościami pomiędzy specyfikacją zamówienia a stanem faktycznym.

- Część z zamówionych dwudziestu czterech autobusów przyjechała do Nowego Sącza w sierpniu ubiegłego roku. Rada nadzorcza zorientowała się jednak, że coś jest nie w porządku i zaczęła drążyć temat. Okazało się, że każdy z pojazdów miał braki w wyposażeniu a na to zgodzić się nie mogliśmy. Pisaliśmy do poprzedniego zarządu pisma z prośbą o wyjaśnienie sprawy, jednak do dziś nikt nie umie nam odpowiedzieć dlaczego, pomimo świadomości braków, autobusy jednak trafiły na plac. Na początku listopada, pod osłoną nocy wszystkie nagle zniknęły – informuje prezes.

Krzysztof Migacz przypomniał, że zamieszania związanego z wymianą części taboru można było uniknąć, gdyby tylko odpowiednio dopilnowano procesu produkcji autobusów. Należy przypomnieć, że pierwotnie wszystkie nowe pojazdy miały trafić do miasta już w sierpniu ubiegłego roku.

Nowy zarząd, w porozumieniu z producentem, ustalił termin ostatecznego przekazania pojazdów na użytek MPK na początek marca. Zanim autobusy ruszą na ulice przeprowadzone zostaną szczegółowe odbiory każdego z nich celem rzetelnego rozliczenia przyznanej dotacji.

Nie bez znaczenia dla obecnej sytuacji finansowej spółki jest również prognozowany deficyt, który na koniec 2018 r. wyniesie blisko milion złotych. Szczegółowa kwota nie jest jeszcze znana.

 

Podsumowując poprzedni rok muszę z przykrością stwierdzić, że pewne zdarzenia działy się poza radą nadzorczą. Bardzo ważnym momentem był raport biegłej, który po konfrontacji z zestawieniem finansowym zobrazował bardzo złą kondycję finansową spółki. Gdyby wziąć pod uwagę wszystkie kształtujące ją czynniki doszlibyśmy do momentu, w którym właściciel musiałby podjąć decyzję o sensowności jej dalszego istnienia. Ten moment był dla nas (rady nadzorczej – przyp. BPUM) przełomowy. Zobowiązaliśmy wówczas zarząd do monitorowania sytuacji i informowaniu na bieżąco właściciela o stanie faktycznym.

Prezes odniósł się także do możliwości objęcia zasięgiem działalności Spółki terenów Gminy Chełmiec. Według niego jest to naturalna konieczność wynikająca ze specyfiki regionu a podjęcie działań na tym terenie będzie korzystne zarówno dla MPK jak i mieszkańców gminy. Zaznaczył jednak, że rozszerzenie siatki połączeń nie będzie możliwe bez odpowiedniej ilości autobusów.

Krzysztof Migacz wyjaśnił również konieczność podjętych zmian kadrowych w MPK oraz ogólną sytuację finansową spółki. Przypomniał, że odwołanie poprzedniego zarządu odbyło się na mocy zapisów kontraktów zawartych z jego członkami. Poinformował również, że 3 stycznia nowym prokurentem Spółki została Stanisława Janur, pełniąca również obowiązki głównej księgowej. 


 

Autor: Biuro Prasowe Urzędu Miasta
Dodano: 2019-01-04 14:54:33