Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Spotkanie w sprawie współpracy z Polską Spółką Gazownictwa

Prezydent Miasta Nowego Sącza Ludomir Handzel spotkał się z przedstawicielami Polskiej Spółki Gazownictwa. Rozmawiano na temat bieżącej i przyszłej współpracy w kwestiach dotyczących między innymi punktowej gazyfikacji poprzez stacje LNG na ternie miasta Nowego Sącza czy też wzajemnych działań mających na celu poprawę jakości powietrza zarówno na terenie samego Nowego Sącza, jak i okolicznych gmin.
 

W spotkaniu obok prezydenta Ludomira Handzla uczestniczył dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Grzegorz Tabasz, a ze strony Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. obecni byli: dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Krakowie  Paweł Firlej, doradca Prezesa Zarządu PSG ds. Rozwoju Rynku Janusz Sidora, kierownik Gazowni w Nowym Sączu Edward Michalik oraz Magdalena Warchoł z Działu Organizacyjno – Prawnego oraz  Janusz Hasior - starszy specjalista Departamentu Rozwoju Oddziału Wsparcia w Warszawie.
 

Tematami spotkania była bieżąca i przyszła współpraca pomiędzy Urzędem Miasta Nowego Sącza i jednostkami miejskimi, a Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o., w szczególności w kwestiach dotyczących:
 

- drugostronnego zasilania w paliwo gazowe Nowego Sącza,
 

- punktowej gazyfikacji poprzez stacje LNG na ternie miasta Nowego Sącza,
 

- wzajemnych działań mających na celu poprawę jakości powietrza zarówno na terenie samego Nowego Sącza jak i okolicznych gmin,
 

- omówienia możliwości absorbcji środków z WFOŚ w związku z nowelizacją ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych,
 

- omówienia możliwości absorbcji środków z WFOŚ w związku z nowelizacją ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów,
 

- wspólne działania edukacyjne dotyczące podnoszenia świadomości społecznej w kwestii działań na rzecz poprawy czystości powietrza.
 

W wyniku obustronnych uzgodnień, zaplanowano, iż jeszcze w styczniu 2019 roku zorganizowanie zostanie spotkanie, na które zostaną zaproszeni przedstawiciele gmin położonych wokół Nowego Sącza. Celem spotkania będzie wypracowanie wspólnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza na terenie zarówno Nowego Sącza, jak i okolicznych gmin.
 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-01-04 14:49:35