Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Konsultacje Programu Współpracy międzysektorowej na rok 2019


Urząd Miasta Nowego Sącza informuje, że 17 października (środa) o godz. 16.30 w sądeckim ratuszu odbędzie się spotkanie konsultacyjne do Programu Współpracy międzysektorowej na rok 2019. Konsultacje potrwają do 24 października. 

Konsultacje rocznego programu współpracy międzysektorowej na rok 2019

Na podstawie:

1. Uchwały Nr LXVII/644/2014 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 24 czerwca 2014 r. 


2.Zarządzenie nr 538/2018 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 9 października 2018 r.

Prezydent Miasta Nowego Sącza przedstawia do konsultacji społecznych projekt uchwały Rady Miasta Nowego Sącza w sprawie programu współpracy miasta Nowego Sącza z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, poprzez opublikowanie go w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Nowego Sącza, na stronie internetowej www.nowysacz.pl oraz stronie forum internetowego www.konsultacje.nowysacz.pl.

Termin rozpoczęcia konsultacji: 11 października 2018 r.
Termin zakończenia konsultacji: 24 października 2018 r.


Konsultacje Programu współpracy prowadzone będą w następujących formach:

1) Konsultacji pisemnych poprzez wyrażenie opinii i złożenie uwag do projektu konsultowanego aktu prawnego, za pomocą kart konsultacyjnych, które można odebrać w Biurze Organizacji Pozarządowych mieszczącym się przy ul. Nawojowskiej 17 a w Nowym Sączu,

2) Konsultacji pisemnych za pośrednictwem forum internetowego http://konsultacje.nowysacz.pl,


3) Otwartego spotkania z udziałem członków Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, organizacji pozarządowych i innych podmiotów wymienionych art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które odbędzie się w dniu 17 października 2018 r. o godz. 16.30, w sali reprezentacyjnej im. Stanisława Małachowskiego, w budynku sądeckiego ratusza;

Uwagi do projektu Programu należy składać na kartach konsultacyjnych w Biurze Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta Nowego Sącza (ul. Rynek 1, pok. nr 9) lub Punkcie Informacyjno-Kasowym Urzędu Miasta Nowego Sącza, (ul. Lwowska 80 -Galeria Trzy Korony, poziom - 2) lub przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Miasta Nowego Sącza (Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz) lub przesłać pocztą elektroniczną na adres: urzad@nowysacz.pl z dopiskiem w temacie wiadomości: „KONSULTACJE PROGRAMU WSPÓŁPRACY 2019”. 

Wypełnione karty należy składać/przesyłać przez cały okres trwania konsultacji oraz podczas otwartego spotkania konsultacyjnego, które odbędzie się 17 października 2018 r. 
 

Projekt_uchwały_Rady_Miasta_Nowego_Sącza_w_sprawie_programu_współpracy_miasta_Nowego_Sącza_z_organizacjami_pozarządowymi_oraz_innymi_podmiotami_

prowadzącymi_działalność_pożytkupublicznego_na_rok_2019


Karta konsultacyjna

 

Więcej szczegółów na stronie miejskich platformy konsultacji społecznych

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2018-10-12 10:46:52