Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Ćwiczenia pod kryptonimem "Fala - 2018"

W Nowym Sączu przeprowadzono ćwiczenia obronne, obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego pod kryptonimem „Fala – 2018”. Na miejsce akcji wybrano budynek Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ w Nowym Sączu. Służby ćwiczyły przygotowanie do prowadzenia działań ratowniczych, połączonych z ewakuacją ludzi i mienia na wypadek powodzi i zagrożenia niebezpieczną substancją.
 

 

W związku z przekroczeniem stanu alarmowego na rzece Dunajec, przepływającej przez miasto Nowy Sącz, będącym następstwem podnoszenia się poziomu wody, spowodowanym zniszczeniem zapory wodnej Czorsztyn-Niedzica, prezydent miasta Nowego Sącza ogłosił alarm przeciwpowodziowy. Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego uruchomiło wszystkie procedury i działania związane z wprowadzeniem alarmu oraz poinformowało o tym fakcie służby, inspekcje, straże oraz mieszkańców miasta. Do rozpoznania z powietrza międzywala na wysokości Parku Strzeleckiego, został zaangażowany dron Karpackiego Oddziału Straży Granicznej.
 

Dodatkowo w sekretariacie Instytutu Kultury Fizycznej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej odebrano przesyłkę kurierską o podejrzanej zawartości. Trzeba było ewakuować osoby znajdujące się w budynku oraz ofiary tej niebezpiecznej substancji.
 

To niektóre z założeń scenariusza do ćwiczeń, które obyły się w Nowym Sączu. Rozpoczął je zastępca prezydenta miasta Jerzy Gwiżdż, który mówił:
 


 

- Wszystkim chodzi o to, żebyśmy na co dzień czuli się bezpiecznie, zwłaszcza tam, gdzie występują zagrożenia, zarówno te niezależne od ludzi, jak i zależne od nich. Do niezależnych należy powódź i choć możemy ja minimalizować poprzez przedsięwzięcia różnego rodzaju, to musimy wiedzieć, jak ochronić ludność przed jej skutkami. Trzeba też uważać na działalność tych, którzy chcą wyrządzić krzywdę innym, więc należy uważać na to, jakie przesyłki i do kogo wpływają. Cieszę się, że obserwatorami tych ćwiczeń są studenci. Mam nadzieję, że wielu z nich kiedyś wzmocni kadry służb ratowniczych, które służą ochronie naszego bezpieczeństwa. Ale przede wszystkim ludzie muszą sami wiedzieć, jak w sytuacjach zagrożenia trzeba się zachować, żeby pomóc, a nie przeszkadzać służbom w działaniu.

W ćwiczeniach pod kryptonimem „Fala – 2018” uczestniczyło kilkaset osób z następujących instytucji:
 

 • Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej oraz jednostki wchodzące w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego,
 • Szkoła Aspirantów PSP – Kraków – Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu wraz z Komponentem Medycznym,
 • Komenda Miejska Policji w Nowym Sączu,
 • Sądeckie Pogotowie Ratunkowe,
 • Karpacki Oddział Straży Granicznej,
 • Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Sączu,
 • Państwowe Gospodarstwo Wodne – Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Zarząd Zlewni w Nowym Sączu,
 • Formacja Obrony Cywilnej – Pluton Ratownictwa Przeciwpowodziowego,
 • Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego,
 • Studenci i wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu
   


 

- Ten obszar współpracy pomiędzy wszystkimi służbami, inspekcjami, członkami Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego zakresie podejmowania działań są doskonałe. Nie mamy żadnych trudności, rozumiemy się wzajemnie, każdy swoją rolę wypełnia w sposób należyty – podsumował ćwiczenia dyrektor Wydziału Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta nowego Sącza Marek Nieć. Dodał także: - Wszystkie służby są właściwie przygotowane, posiadają odpowiednią wiedzę, sprzęt, urządzenia oraz odpowiednią ilość sił i środków do zaangażowania w danym rodzaju zagrożenia. To znaczy, że bezpieczeństwo mieszkańców miasta jest zapewnione. Robimy wszystko, żeby ono było doskonalone i ulepszane, rozszerzane na coraz większą skalę, po to właśnie organizujemy takie ćwiczenia.
 

 [POBIERZ ZDJĘCIA]
 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 

Autor: Biuro Prasowe UM /MZ/
Dodano: 2018-10-11 16:30:16