Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

"Aktywny senior to bezpieczny senior" - konkurs na spot filmowy


Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłosiło konkurs na nakręcenie spotu filmowego pt. „Aktywny senior to bezpieczny senior”. Film będzie upowszechniany w ramach przygotowywanego przez Komendę Główną Policji Programu o tej samej nazwie. Będzie on również włączony w działania rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka.


Temat filmu musi dotyczyć reagowania na zagrożenia związane z bezpieczeństwem seniorów lub uświadamiania ich (np. przed przestępstwami, zatruciami czadem). Filmy można wysyłać do 17 września 2018 r.

Konkurs skierowany jest do osób, które ukończyły 60 rok życia. Filmy tworzyć mogą m.in. osoby zrzeszone w organizacjach seniorów (np. klubach seniora), ale także np. dziadkowie razem z pełnoletnimi wnukami. Ważne, aby w każdym zespole przynajmniej połowę członków stanowili seniorzy.

Spoty filmowe należy przesyłać na płycie CD lub DVD do 17 września 2018 r. na adres: Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, z dopiskiem „Aktywny senior to bezpieczny senior”) lub dostarczyć bezpośrednio do Biura Podawczego MSWiA (ul. Rakowiecka 2) w godz. 8:15-16:00. Do filmu należy także dołączyć wypełniony formularz zgłoszeniowy i dwa oświadczenia, które stanowią załączniki do regulaminu konkursu.

Więcej informacji na temat przedmiotowego konkursu można uzyskać na stronie internetowej:

http://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/17826,Rusza-konkurs-Aktywny-senior-to-bezpieczny-senior.html

 

W celu uzyskania wsparcia merytorycznego w zapewnieniu bezpieczeństwa w trakcie ewentualnych nagrań spotu filmowego, można kontaktować się z Wydziałem Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności Urzędu Miasta Nowego Sącza (m.in. w zakresie kontaktu z Policją i Państwową Straż Pożarną. 

Kontakt: Wydział Zarządzania Kryzysowego (18) 443-57-02.

 

Autor: Biuro Prasowe UM/AM
Dodano: 2018-09-13 08:09:25