Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

70-latkowie pojadą za darmo autobusami MPK


Od 1 stycznia 2019 r. sądeczanie, którzy ukończyli 70. rok życia, będą mogli korzystać z autobusów MPK bezpłatnie. Sądeccy radni podjęli w tej sprawie stosowną uchwałę podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta. 
Projekt uchwały przedstawił Stanisław Bębenek, zastępca dyrektora Wydziału Komunikacji i Transportu Urzędu Miasta Nowego Sącza.

- Projekt uchwały zawiera propozycję rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do ulgowych i bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej w Nowym Sączu realizowanych na liniach komunikacji miejskiej na obszarze miasta Nowego Sącza i gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych.
 Projekt zakłada obniżenie wieku dla którego przysługują bezpłatne przejazdy komunikacją miejską, tj. objęcie bezpłatnymi przejazdami osoby, które ukończyły 70 lat życia. Według danych statystycznych za rok 2017, około 3335 mieszkańców Miasta Nowy Sącz oraz łącznie około 1906 mieszkańców gmin, które przystąpiły do porozumień międzygminnych z miastem Nowy Sącz w wieku 70 – 74 lat uzyska możliwość bezpłatnych przejazdów o których mowa. Roczna rekompensata z tytułu rozszerzenia ww. katalogu bezpłatnych przejazdów wzrośnie o około 550 tys. zł.

Zgodnie z powyższym, osoby, które ukończyły 70. rok życia, będą mogły korzystać z darmowych biletów na podstawie imiennego biletu elektronicznego wydanego przez MPK lub biletu „zerowego”, pobranego od kierowcy wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość i wiek pasażera”.

O darmowe autobusy wnioskowali sami seniorzy, co podkreślił w trakcie sesji prezydent Ryszard Nowak. 

- Są oni żywo zainteresowani tematem. Korzystają z miejskiej komunikacji i wydaje mi się, że im się to należy
 - powiedział Ryszard Nowak. 

Radni przyjęli uchwałę większością głosów. 

 

 

Autor: Biuro Prasowe UM/AM
Dodano: 2018-09-11 19:27:39