Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Pomoc w zdobywaniu wyższego wykształcenia

Urząd Miasta Nowego Sącza realizuje pilotażowy program "Aktywny Samorząd", w ramach którego osoby niepełnosprawne mogą otrzymać pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Do udziału w programie można się zgłaszać do 10 października.
 


 

Dofinansowanie może uzyskać osoba niepełnosprawna, która posiada znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności oraz pobiera naukę w szkole wyższej, szkole policealnej lub kolegium, albo ma przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.
 

Dofinansowanie obejmuje:
•    dodatek na pokrycie kosztów kształcenia,
•    dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego,
•    opłatę za naukę (czesne).
 

Termin składania wniosków (semestr zimowy  roku akademickiego 2018/19) rozpocznie się od 10 września 2018 roku i potrwa do do 10 października 2018 roku.
 

Szczegółowe informacje na temat warunków uzyskania dofinansowania w ramach programu można uzyskać w Urzędzie Miasta Nowego Sącza w Wydziale Zdrowia i Opieki Społecznej - Referacie ds. Osób Niepełnosprawnych, ul. Żywiecka 13, tel. 18 441 91 27.
 

Program finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 

DOKUMENTY DO POBRANIA:
 

wniosek.pdf

oświadczenie o wysokości dochodów.pdf

oświadczenie 1.pdf

oświadczenie 2.pdf

oświadczenie 3.pdf

zaświadczenie z uczelni.pdf

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2018-09-07 08:39:39