Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Bezrobocie niskie jak nigdy. Posiedzenie Rady Rynku Pracy

Wczoraj  (4 grudnia) odbyło się XV posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy dla Miasta Nowego Sącza. Spotkanie poprowadził przewodniczący Rady, zastępca prezydenta miasta Wojciech Piech.
 


 

Wojciech Piech przedstawił zebranym zagadnienia, którymi zajmą się na posiedzeniu.  - W porządku dzisiejszych obrad znajdziemy między innymi wydaną przez Sądecki Urząd Pracy opinię na temat planowanego uruchomienia nowych kierunków w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej, aktualną sytuację na rynku pracy w Nowym Sączu oraz punkt dotyczący przesunięć w wydatkach dotyczących zadań fakultatywnych Sądeckiego Urzędu Pracy – dodał zastępca prezydenta.
 

Sytuację na rynku pracy w Nowym Sączu przedstawił zastępca dyrektora SUP Tomasz Szczepanek. - Bezrobocie w Nowym Sączu z końcem października bieżącego roku było na rekordowo niskim poziomie – poinformował Radę zastępca dyrektora. - Tak niskiego bezrobocia jeszcze nie notowaliśmy – na dzień 31 października było 1937 zarejestrowanych osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia również pozostawała na bardzo niskim poziomie - 4,2 procent - dodał.
 

Danuta Pacyna, kierownik Działu Usług Rynku Pracy w SUP wyczerpująco przedstawiła opinię w sprawie opisu efektów kształcenia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Nowym Sączu dla kierunków: transport i logistyka na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym, zarządzanie na studiach pierwszego stopnia oraz dietetyka na studiach pierwszego stopnia o profilu praktycznym.
 

- Najczęściej wskazywane braki również przez pracodawców w branży logistycznej dotyczą kompetencji miękkich. Dlatego uważamy, że w ramach studiów powinno pojawić się więcej miejsca, czasu, inicjatyw, które pozwolą studentom na ich rozwijanie – przekonywała kierownik Działu Usług Runku Pracy. - Dodatkowo rozwój branży logistycznej w Polsce jest wynikiem działań firm międzynarodowych, dlatego uważamy, że utrzymanie się i rozwój w tej branży będzie warunkowany znajomością języków obcych – dodała Danuta Pacyna.
 

Rada pożegnała długoletniego członka tego gremium, Czesława Krupę. Spotkanie było także okazją do przekazania zebranym życzeń świątecznych od prezydenta Nowego Sącza Ryszarda Nowaka. Uczynił to dyrektor SUP Leszek Langer. Spotkanie odbyło się w siedzibie Instytutu Kultury Fizycznej PWSZ, a zebrani mogli zapoznać się przy okazji z wyposażeniem tego obiektu. /Źródło i fot.:sup.nowysacz.pl/
 


 

Autor: Referat Komunikacji Społecznej UM (WT)
Dodano: 2017-12-05 14:33:09