Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Medale "GLORIA ARTIS" dla zasłużonych członków TPSP

Podczas XXXVIII sesji Rady Miasta Nowego Sącza członkowie Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych - Kazimiera Mordarska-Łagan, Władysław Frączek i Stanisław Zegartowski, odebrali przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego medale Zasłużony dla Kultury "Gloria Artis". Gratulacje w imieniu władz miasta złożyli prezydent Ryszard Nowak wraz z zastępcami: Jerzym Gwiżdżem i Wojciechem Piechem, a także przewodnicząca Rady Miasta Bożena Jawor oraz z wiceprzewodniczący: Tomasz Cisoń i Michał Kądziołka. Wniosek o nadanie odznaczeń w imieniu Stowarzyszenia złożyła prezes Alina Bożyk.- Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu jest zaszczycone, że w swoich kręgach posiada tak zacnych artystów, którzy kultywują i zaszczepiają piękno tworzenia w kolejnych pasjonatach - powiedziała Alina Bożyk, a następnie przybliżyła sylwetki odznaczonych. Medale wręczyła kierownik nowosądeckiej delegatury Urzędu Wojewódzkiego Małgorzata Mordarska-Duda.  
 

Kazimiera Mordarska-Łagan (93 lata) jest najstarszym i honorowym członkiem Stowarzyszenia TPSP. 2 maja 2009 r. własne jednopokojowe mieszkanie przeznaczyła na stworzenie pierwszego, prywatnego Muzeum Kapelmistrza I Pułku Strzelców Podhalańskich i jego rodziny. Kazimiera Mordarska-Łagan już przed wojną interesowała się artystycznymi dziedzinami i w 1937 r. należała do Zespołu Regionalnego Pisarzowianie. Po wojnie nie przestała się interesować muzyką i poszerzała swoje zdolności  manualne. W 1950 r wraz z trzema siostrami założyła Zespół Wokalno-Instrumentalny o nazwie "SIOSTRY MORDARSKIE". Odziedziczyła talent po ojcu, grała na kilku instrumentach. W latach 1956-61 grała na kontrabasie w estradowym sądeckim zespole przy Sądeckich Zakładach owocowo-warzywnych. W latach 1957-61 grała w Orkiestrze Symfonicznej "PSS Społem" na kontrabasie, a także w Zespole Mandolinistów "PSS  Społem" na berdzie. Projektowała stroje damskie, męskie i rekwizyty, sama pisała scenariusze do widowisk. Nie obce jest jej malarstwo i rzeźba. Obecnie najwięcej czasu przeznacza na tworzenie kolejnych kart w księgach z rodu Mordarskich.

Władysław  Frączek (90 lat) jest osobą  bardzo pracowitą. To były instruktor Amatorskiego Zespołu Teatralnego, autor dwóch dramatów, reżyser sztuk teatralnych. Śpiewa w chórze, pisze prozę i biografie zasłużonych ludzi. Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Nowym Sączu w latach 2008-2012. Utrwala ważne współczesne wydarzenia.  Napisał dwa tomy biogramu ludzi z powiatu Limanowskiego, jest autorem dwóch książek pisanych wierszem "Co potomek wiedzieć powinien" i "Potomku zapamiętaj - Polska ziemia to nasz kraj". W czasie okupacji uczestnik Ruchu Oporu. Na emeryturze zajął się malarstwem olejnym, wykonał ponad 200 prac. Władysław Frączek to ogromna kultura i patriotyzm  w przekazie osobistym i artystycznym, ten artysta dba by historię państwa Polskiego skrzętnie zapisywać jako obywatel tego kraju.

Stanisław Zegartowski (88 lat) rzeźbiarz, artysta z zamiłowania. Całe swoje życie poświecił pracy z drewnem zmieniając je w płaskorzeźby figury o motywach ludowych, sakralnych i regionalnych. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych. Pasja do muzyki szła w parze z pasją tworzenia w drzewie. Był członkiem kapeli Zespołu "Sądeczanie" przy Domu Kultury Kolejarza w Nowym Sączu, grał także w Zespole Estradowym. Przez 35 lat grał na trąbce w Orkiestrze Dętej przy Sądeckich Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego. Stanisław Zegartowski ma  ponad 60 lat pracy twórczej w dziedzinie sztuki rzeźbiarskiej i sztuki muzykowania. Każdą dziedzinę sztuki uprawia z potrzeby serca.


[POBIERZ ZDJĘCIA]

 

Autor: Renata Stawiarska, fot. Krzysztof Witowski
Dodano: 2017-03-21 15:23:29