Środa, 20 października 2021 r.    Imieniny obchodzą: Małgorzata, Wiktor, Ignacy


Kategoria: Komunikaty Biura Prasowego

Oświadczenie byłych więźniów politycznych z Sądecczyzny o sytuacji w kraju

Jako byli więźniowie polityczni w stanie wojennym i w następnych latach komunistycznego reżimu, wywodzący się z "Solidarności", protestujemy przeciwko porównywaniu obecnej sytuacji Polski do tamtych, ponurych czasów.
 

Demokracja w naszej Ojczyźnie nie jest zagrożona, nikt nie jest represjonowany za poglądy i postawy, opozycja działa w sposób nieskrępowany. Tylko absolutny ignorant lub człowiek o wyjątkowo złej woli może dopatrywać się podobieństw pomiędzy totalitaryzmem komunistycznym a obecną rzeczywistością. To jest kłamliwe, nie poparte żadnymi faktami historycznymi porównanie. Demokracja w Polsce ma się dobrze!
 

Przypominamy, że w zeszłym roku odbyły się wybory prezydenckie i parlamentarne. Naród jednoznacznie wskazał ich zwycięzców i nikt nie podważył legalności wyborów. Powołany, w wyniku werdyktu wyborczego, rząd Premier Beaty Szydło, przy wsparciu Prezydenta RP Andrzeja Dudy, realizuje program zmian, na który głosowali Polacy. Uchwalane przez Sejm RP ustawy służą poprawie bytu milionów polskich rodzin, jak np. program "Rodzina 500 plus". Służą także reaktywacji polskiej wspólnoty, w której jest miejsce dla bogatych i biednych, i w której obowiązuje zasada solidaryzmu społecznego, zgodnie z Nauką Społeczną Kościoła.
 

Trwa odbudowa zniszczonego polskiego przemysłu, media publiczne stały się pluralistyczne, zaś tzw. polityka historyczna, w tym działania IPN - przywraca godność i honor Polaków (Żołnierze Wyklęci). Na arenie międzynarodowej, w Europie i świecie, prowadzona jest wreszcie polityka suwerennego państwa polskiego, z czego jesteśmy dumni.
 

I w takiej oto sytuacji, gdy po raz pierwszy od 1989 roku, pomijając epizod rządu Premiera Jana Olszewskiego (działającego w arcytrudnych warunkach politycznych), rząd Polski realizuje polski interes narodowy - wewnętrzne i zagraniczne siły wszczęły brutalną nagonkę na polskie, demokratycznie wybrane władze państwowe, używając w tym celu polskojęzycznych mediów i europejskich instytucji.
 

Pretekstem do bezprecedensowych ataków na prezydenta, rząd i większość sejmową stała się sprawa Trybunału Konstytucyjnego, który - w zamyśle dotychczasowych "właścicieli Polski", wyłonionych z układu zawartego w Magdalence i obrad okrągłego stołu - miał stać się główną
blokadą dla sanacji państwa polskiego. To się im na szczęście nie udało!
 

Nasze głębokie oburzenie wywołuje deklaracja trzech byłych prezydentów Polski otwarcie wzywających społeczeństwo do buntu przeciwko legalnie wybranym władzom RP. To jest zamach na demokrację, szykowany przez rzekomych obrońców demokracji, pozbawionych poczucia odpowiedzialności za państwo i naród.
 

Głęboki niepokój wzbudzają zapowiedzi masowych demonstracji ulicznych, organizowane przez środowiska polityczne, które przegrały wybory, straciły wpływy i profity. Organizatorzy tych akcji nie zastanawiają się nad konsekwencjami swych czynów, czy chcą aby polała się polska krew? Natomiast angażowanie zagranicznych mocy i potencji w rozwiązywanie polskich spraw przywołuje najgorsze skojarzenia z trudnej historii Polski.
 

W obliczu zaostrzającego się konfliktu wewnętrznego, podsycanego z zagranicy, wzywamy Sądeczan do jeszcze silniejszego wsparcia rządu Premier Beaty Szydło i Prezydenta Andrzeja Dudy. Ufamy, że z Bożą pomocą - "Damy radę!" i sami urządzimy sobie "Polski Dom".
 

Za taką Polskę, jaka na naszych oczach powstaje z kolan, szliśmy do więzień komunistycznych w stanie wojennym i późniejszych latach. Dla takiej Polski warto żyć, pracować i cierpieć.
 

Nowy Sącz, 3 maja 2016 r.
 

Andrzej Szkaradek – w 1980 r. członek MKZ Kraków i ZR Małopolska NSZZ "Solidarność", internowany w stanie wojennym, aresztowany w 1984 r., członek struktur podziemnych „Solidarności”, wiceprzewodniczący ZR Małopolska 1990-1998 r., przewodniczący ZR Małopolska 1995-1998, członek Komisji Krajowej (1990-1992, 1995-1998). Poseł na Sejm RP z listy AWS 1997 – 2001. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
 

Krzysztof Michalik – członek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w SZEW w Nowym Sączu (1980-1981), internowany w stanie wojennym, aresztowany w 1984 r., członek Komitetu Obywatelskiego "S" w Nowym Sączu (1989-1991), wicestarosta powiatu nowosądeckiego (1999-2002), członek Zarządu powiatu nowosądeckiego (2002-2006). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
 

Eugeniusz Baran – przewodniczący KZ NSZZ "Solidarność" w ZNTK Nowy Sącz (1980-1981), delegat na I Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność”, internowany w stanie wojennym, działacz podziemnych struktur "Solidarności", długoletni ławnik sądu rejonowego w Nowym Sączu. Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.
 

Jacek Rogowski – internowany w stanie wojennym, b. wicewojewoda nowosądecki, działacz Klubu Inteligencji Katolickiej, członek Komitetu Obywatelskiego "Solidarność" w Nowym Sączu. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
 

Zbigniew Bocheński – działacz "Solidarności" w ZNTK Nowy Sącz, aresztowany w 1984 r. działacz podziemnych struktur "Solidarności". Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.
 

Ryszard Pawłowski – działacz "Solidarności" w PKP Wagonownia, internowany w stanie wojennym, działacz struktur podziemnych "Solidarności", aresztowany w 1984 r., kolporter wydawnictw niezależnych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
 

Tadeusz Jung – w 1980 r. wiceprzewodniczący Komitetu Strajkowego w WPK w Nowym Sączu, internowany w stanie wojennym, działacz podziemnych struktur "Solidarności". Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.
 

Ryszard Zagórski – członek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w SZEW Biegonice – Nowy Sącz, dwukrotnie internowany w stanie wojennym, działacz struktur podziemnych "Solidarności", działacz Klubu Inteligencji Katolickiej w Nowym Sączu.
 

Tadeusz Nitka – członek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" (1980-1981 i 1989-1990), aresztowany w 1982 r., skazany i więziony (1982-1983), członek Zarządu Regionu Małopolska (1990-1995 i 1998-2010), delegat na KZD (1991-1995), przewodniczący delegatury ZR Małopolska w Nowym Sączu (1998-2006). Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Krzyżem Wolności i Solidarności.
 

Stanisław Szabla – działacz podziemnych struktur "Solidarności", skazany i więziony w 1982 r., obecnie przewodniczący Komisji Oddziałowej NSZZ "Solidarność" w Oddziale ZUS w Nowym Sączu. Odznaczony Krzyżem Wolności i Solidarności.
 

Leszek Stawiarski – działacz podziemnych struktur "Solidarności", skazany i więziony w 1982 r. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 

Henryk Najduch – w 1980 r. członek Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w NFUG Nowomag, działacz struktur podziemnych „Solidarności, aresztowany w 1984 r., przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ "Solidarność" w Nowomag od 1989 r., delegat na KZD od 1998 r. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
 

Henryk Szewczyk – działacz struktur podziemnych "Solidarności", aresztowany w 1984 r., dziennikarz, redaktor naczelny miesięcznika "Sądeczanin".
 

Prezydent Ryszard Nowak w pełni solidaryzuje się z Autorami oświadczenia i deklaruje wsparcie i działanie na rzecz ochrony demokracji w Polsce.
 

Autor: -
Dodano: 2016-05-06 17:11:42