Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Komisja Sportu i Turystyki

Skład osobowy Komisji

 1. Dawid Dumana - Przewodniczący
 2. Janusz Kwiatkowski - Wiceprzewodniczący
 3. Jakub Prokopowicz
 4. Krzysztof Ziaja - Wiceprzewodniczący

 

Zakres pracy Komisji Sportu i Turystyki: 

- funkcjonowanie i działalność placówek i instytucji zajmujących się sportem, kulturą fizyczną i turystyką,

- współpraca z podmiotami zajmującymi się sportem, rekreacją, turystyką i wypoczynkiem,

- działalność jednostek wykonujących zadania z zakresu sportu i turystyki

a) analiza okresowa,

b) opiniowanie tworzenia, likwidacji, reorganizacji,

c) opiniowanie cen usług,

- współpraca i współdziałanie z innymi jednostkami administracji samorządowej w zakresie działania Komisji,

- współdziałanie i współpraca z Zarządami Osiedli w zakresie działania Komisji,

- sprawy inwestycji i remontów w zakresie działania Komisji,

- opiniowanie projektu budżetu miasta i sprawozdania z wykonania budżetu w zakresie objętym działaniem Komisji,

- opracowywanie wniosków do Prezydenta w zakresie objętym działaniem Komisji,

- wnioski do Finansów Publicznych w sprawie wskazówek do budżetu na rok następny,

- rozpatrywanie i opiniowanie bieżących spraw i wniosków z zakresu działania Komisji,

 

Plan pracy Komisji Sportu i Turystyki na rok 2020: 

 • Spotkanie z zarządem Spółki Miejski Klub Sportowy Sandecja S.A. - polityka klubu -  I, II, III, IV kwartał

                     •    przed rozpoczęciem rozgrywek rundy wiosennej (luty),

                     •    po zakończeniu rozgrywek rundy wiosennej (maj/czerwiec),

                     •    przed rozpoczęciem rozgrywek rundy jesiennej (lipiec),

                     •    po zakończeniu rozgrywek rundy jesiennej (grudzień).

 • Analiza sprawozdania z wykonywania budżetu miasta za rok 2019 w zakresie dotyczącym działania Komisji - II i IV kwartał (czerwiec, grudzień).
 • Opiniowanie wniosków o przyznanie nagród finansowych i stypendiów dla sportowców i klubów sportowych za wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym krajowym i międzynarodowym.
 • Spotkania z przedstawicielami klubów sportowych - I, II, III i IV kwartał.
 • Przygotowywanie wniosków z zakresu prac komisji dla Prezydenta Miasta - na bieżąco.
 • Opiniowanie projektów uchwał podejmowanych przez Radę Miasta Nowego Sącza skierowanych do Komisji - na bieżąco.
 • Informacja na temat dostępności infrastruktury sportowej w Nowym Sączu będącej własnością Miasta oraz ewentualnymi potrzebami zakupu, modernizacji lub reorganizacji jednostek - I, II i III kwartał (luty, czerwiec, grudzień).
 • Informacja na temat wykorzystania infrastruktury sportowej w Nowym Sączu, będącej własnością Miasta, przez kluby sportowe i inne podmioty - III kwartał (lipiec, styczeń 2020).
 • Informacja na temat współpracy jednostek zajmujących się sportem, kulturą fizyczną i turystyką:  MOS, MOSiR, WKFiS i inne.
 • Informacja na temat możliwości turystycznych miasta i okolic.
 • Poznanie bazy noclegowej dla turystów.
 • Szkolne współzawodnictwo sportowe - I, III kwartał.
 • Opiniowanie przyznawania środków na dotacje klubów sportowych. Przekazanie informacji na etapie podejmowanych decyzji.
 • Inne sprawy związane z zakresem pracy Komisji - na bieżąco.