Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii


Symbol usługi: USC-A-26

Jubileusz Długoletniego Pożycia Małżeńskiego

I.OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
Uroczystość odznaczenia medalami przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza.

 Ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 r. Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym związku małżeńskim.
 Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawiają Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej wojewodowie.
 Wojewoda występuje do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z wnioskiem o nadanie orderu lub odznaczenia
z własnej inicjatywy lub z inicjatywy jednostek organizacyjnych im podległych, organów samorządowych, organizacji społecznych i zawodowych.
 Jedną z możliwości zainicjowania procedury nadania Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie mieszkającym
w Nowym Sączu Jubilatom jest powiadomienie Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Sączu. Informacje te zostaną niezwłocznie przekazane do Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie celem sporządzenia wniosku o nadanie Jubilatom Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie i przekazania go do Kancelarii Prezydenta RP.
 Odznakę Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta wręcza prezydent miasta.
 Termin i szczegóły organizacji uroczystości wręczenia medali zostaną podane zainteresowanym po otrzymaniu przez Jubilatów listu gratulacyjnego od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Uwaga:

Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Sączu przygotowuje projekt wniosku o przyznaniu Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie dla mieszkających w Nowym Sączu Jubilatów, wyłącznie na wniosek osób zainteresowanych lub najbliższej rodziny.

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI:
• Wniosek o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przedstawia się w roku kalendarzowym, w którym osoby proponowane do odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. Formularz wniosku do pobrania w załączniku.
• Zgłoszenia można dokonać osobiście lub telefonicznie, podając imiona i nazwiska Jubilatów, adres ich zameldowania na pobyt stały oraz informację dotyczącą daty i miejsca zawarcia małżeństwa.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI:
Bez opłat.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT:
Nie dotyczy.

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ:
Nie dotyczy.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW:
Nie dotyczy.


VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY:
Telefonicznie, numery telefonów:
 18 44 86 514
 18 44 86 546
 18 44 86 551
 18 44 86 581
 18 44 86 552VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW:
Osobiście, za pośrednictwem poczty. Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie mogą być składane także za pośrednictwem Biura Obsługi Mieszkańców, znajdującego się w Galerii Trzy Korony w Nowym Sączu. Punkt informacyjno-kasowy zlokalizowany jest w Galerii Trzy Korony przy ul. Lwowskiej 80 (poziom -2, obok stoiska Poczty Polskiej)
tel.: 18 442-38-97.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE:
Osobiście.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:
Termin wręczenia Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie uzależniony jest od nadania medalu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Procedura ta trwa około 6. miesięcy od dnia złożenia wniosku.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO:
Nie dotyczy.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Urząd Stanu Cywilnego w Nowym Sączu
Siedziba:
33-300 Nowy Sącz
Rynek 1, parter, pokój nr 1 i 2
Godziny przyjęć:
poniedziałek: 07.30 – 13.00 i 14.00 – 15.30
wtorek – piątek: 07.30 - 14.30

• telefon: 18 443-79-88, 18 44-86-546, 18 44-86-514
• telefaks ogólny - Biuro Obsługi Mieszkańców: 18 443 78 63
• e-mail: usc@nowysacz.pl
• rachunek bankowy: ING Bank Śląski S.A. Oddział Nowy Sącz: 33 1050 1445 1000 0023 5299 0531

Kod terytorialny GUS: 1262011
NIP Miasta Nowego Sącza: 734-350-70-21
NIP Urzędu Miasta Nowego Sącza: 734-001-67-07
REGON Urzędu Miasta Nowego Sącza: 000640165

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Nowym Sączu: Monika Lichoń
Godziny przyjęć:
poniedziałek: 07.30 – 13.00 i 14.00 – 15.30
wtorek – piątek: 07.30 - 14.30
XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Monika Lichoń
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Bożena Poremba
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego: Katarzyna Sznerich
Podinspektor: Iwona Drozdowska


XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI:
• ustawa z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach
(Dz. U. z 2019 r. poz. 25 z późn. zm.)
• rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i oznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów
(Dz. U. Nr 277, poz. 2743 z późn. zm.)

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH:
Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych zostały zamieszczone w klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik do niniejszej karty informacyjnej ( vide: załącznik – Klauzula Informacyjna).
Ponadto treść klauzul informacyjnych, wynikającej z artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO znajduje się na głównej stronie:
https://bip.malopolska.pl/nowysacz
lub pod bezpośrednim linkiem: https://bip.malopolska.pl/nowysacz,m,305474,obowiazek-informacyjny-rodo.htmlXVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI:
30 lipiec 2019r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI:
Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego: Monika Lichoń
Urząd Miasta Nowego Sącza
Rynek 1, 33-300 Nowy Sącz
tel. 18 448 65 51
e-mail:
mlichon@nowysacz.pl
usc@nowysacz.pl

Załączniki:

Karta informacyjna | Formularz wniosku | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii