Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii


Symbol usługi: MOSIR-D-1

Udostępnienie sztucznej ślizgawki (z możliwością wypożyczenia łyżew) dla klientów indywidualnych, szkół i innych grup zorganizowanych

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Realizacji usługi zgodnie z wykupionym świadczeniem (biletem, karnetem).

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: Wykupienie odpowiedniej usługi (biletu)

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Zgodnie z obowiązującym cennikiem świadczenia usług na sztucznej ślizgawce
Cennik dostępny na stronie www.mosir-ns.pl

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Nie dotyczy

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Nie dotyczy

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Nie dotyczy

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Na bieżąco

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Pisemnie pocztą, pocztą elektroniczną lub w siedzibie MOSiR ul. Nadbrzeżna 34 na druku: załącznik nr 1 do zarządzenie nr 197/2017 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 25 kwietnia 2017 r.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Nie dotyczy

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Zgodnie z datą i czasem określonym na wykpionej usłudze

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Nie dotyczy

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu
Siedziba: 33-300 Nowy Sącz, ul. Kilińskiego 47
Telefon: 18 441 83 83 lub 18 441 06 67
e-mail: biuro@mosir-ns.pl
Godziny pracy: 6:00 – 22:00

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Paweł Badura – Dyrektor MOSiR
Godziny przyjęć w sprawach związanych ze skargami od 7:00 do 15:00 po umówieniu telefonicznym poprzez sekretariat MOSiR.

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Henryk Jabłoński – Kierownik Działu Organizacji i Zarządzania Pływalnią I Obiektami Sportowymi, biuro@mosir-ns.pl
Michał Gąsiorski – starszy ref ds organizacji imprez i promocji, rezerwacje@mosir-ns.pl
Kasjerzy
Pracownicy lodowiska

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Uchwała Rady Miasta Nr LXVI/807/2006 z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie utworzenia gminnej jednostki budżetowej pod nazwą Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Nowym Sączu.
Jednostka działa na podstawie:
- Statutu MOSiR po zmianach – uchwała Rady Miasta Nr XVII/195/2015
- zaświadczenia o nadaniu numeru statystycznego(regon) 120328319
- numeru identyfikacji podatkowej(NIP) 7343189325

XVI. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 30 Listopada 2017

XVII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Paweł Badura – Dyrektor MOSiR NS, tel. 18 441 83 83 lub 18 441 06 67, pawel.badura@mosir-ns.pl


Załączniki:

Karta informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii