Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii


Symbol usługi: ODIDZ-K-1

Kursy zawodowe dla uczniów młodocianych pracowników

I. FORMA WYKONANIA USŁUGI:

Kursy zawodowe w formie 4-ro tygodniowych turnusów. Dla zawodów unikatowych konsultacje indywidualne.

II. PODSTAWA PRAWNA WYKONANIA USŁUGI:Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie rodzajów, organizacji oraz sposobu działania publicznych placówek kształcenia ustawicznego i publicznych placówek kształcenia praktycznego, w tym publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego. (Dz. U. z 2003 r. Nr 132, poz. 1225).

III. WYMAGANE DOKUMENTY DO WYKONANIA USŁUGI:Skierowanie ze szkoły

IV. OPŁATY ZWIĄZANE Z WYKONANIEM USŁUGI: Dla szkól prowadzonych przez Urząd Miasta Kursy bezpłatne, dla innych zleceniodawców opłaty wg kalkulacji

V. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI:4 tygodnie

VI. TRYB ODWOŁAWCZY:Nie przewidziano

VII. NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU:Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego
Siedziba: ul. Zamenhoffa 1
Telefon/fax 018/ 443-74-19, 443-82-13
Godziny pracy: poniedziałek – piątek: 700-1630

VIII. IMIĘ I NAZWISKO DYREKTORA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ URZĘDU:mgr inż. Andrzej Janisz
W sprawach skarg i wniosków przyjmuje w grodzianach pracy .

IX. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ:Alicja Zengel – Kierownik Szkolenia

X. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI08.03.2007 r.

Załączniki:

Karta informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii