Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Katalog Usług Nowego Sącza

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii


Symbol usługi: WOR-O-1

Udzielanie informacji o usługach świadczonych przez Urząd Miasta Nowego Sącza oraz jednostki Miasta Nowego Sącza

I. OPIS FORMY WYKONANIA USŁUGI:

Konsultacje bezpośrednie i telefoniczne, w tym wydawanie kart informacyjnych usług i formularzy dostępnych w Katalogu Usług Miasta Nowego Sącza. (Informacja dotyczy sposobu załatwiania spraw przez Urząd Miasta i jednostki organizacyjne Miasta, a także pomoc w sporządzaniu lub uzupełnianiu wniosków, pism i interwencji).

II. WYKAZ WYMAGANYCH DOKUMENTÓW LUB ICH KOPII NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA USŁUGI: Brak.

III. RODZAJ I WYSOKOŚĆ OPŁAT ZWIĄZANYCH Z WYKONANIEM USŁUGI: Brak.

IV. INFORMACJA NT. OBOWIĄZKU PRZEDSTAWIENIA DOWODÓW WPŁAT: Brak.

V. INFORMACJA NT. WYMAGANEJ AKTUALNOŚCI ZAŚWIADCZEŃ: Brak.

VI. INFORMACJA NT. TERMINU PRZEDSTAWIENIA WYMAGANYCH DO WGLĄDU DOKUMENTÓW: Brak.

VII. INFORMACJA NT. MOŻLIWOŚCI SPRAWDZANIA STANU SPRAWY: Brak.

VIII. INFORMACJA NT. SPOSOBU ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW: Brak.

IX. INFORMACJA NT. FORMY ODBIORU DOKUMENTU KOŃCZĄCEGO POSTĘPOWANIE: Brak.

X. MAKSYMALNY TERMIN WYKONANIA USŁUGI: Bezzwłocznie; w przypadkach skomplikowanych w następnym dniu roboczym.

XI. OPIS TRYBU ODWOŁAWCZEGO: Brak.

XII. NAZWA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Wydział Organizacyjno-Administracyjny; Biuro Obsługi Mieszkańców
Siedziba: Ratusz, ul. Rynek 1, pok. nr 9
Telefon: (018) 44 86 539, 44 86 545, 44 86 530 E-mail:urzad@nowysacz.pl
Godziny pracy: od pon. do pt. od 7:30 do 15: 30

XIII. IMIĘ I NAZWISKO KIEROWNIKA JEDNOSTKI WYKONUJĄCEJ USŁUGĘ: Michał Sach – Dyrektor Wydziału Organizacyjno - Administracyjnego

XIV. IMIONA, NAZWISKA I STANOWISKA OSÓB WYKONUJĄCYCH USŁUGĘ: Małgorzata Filipowska - podinspektor
Małgorzata Kądziołka - podinspektor
Joanna Malska-Zięba - podinspektor
Daniela Ruchała - pomoc administracyjna

XV. PODSTAWA PRAWNA WYKONYWANIA USŁUGI: Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Nowego Sącza przyjęty Zarządzeniem Nr 410/2019 Prezydenta Miasta Nowego Sącza z dnia 10 lipca 2019 r.

XVI. INFORMACJA NT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH: Uwaga! Patrz załącznik do Karty Informacyjnej Usługi – ogólna klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych.

XVII. DATA OSTATNIEJ AKTUALIZACJI: 28.11.2019 r.

XVIII. IMIĘ I NAZWISKO WŁAŚCICIELA KARTY INFORMACYJNEJ USŁUGI: Michał Sach – Dyrektor Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego
Siedziba: Ratusz, ul. Rynek 1, pok. nr 22 (II piętro);

Załączniki:

Karta informacyjna | Klauzula informacyjna

Powrót do wyboru kategorii Powrót do wyboru kategorii