Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna

 

System zarządzania jakością wg normy ISO 9001:2015

 ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification

Jakość potwierdzona certyfikatem. ISO 9001:2015 w Urzędzie

 Urząd Miasta Nowego Sącza po raz czwarty na przestrzeni ostatnich 10 lat otrzymał certyfikat jakości ISO 9001:2015. Certyfikat jest świadectwem stosowania przez Urząd międzynarodowych standardów zarządzania i jakości świadczonych usług. Zakres certyfikacji objął wykonywanie zadań własnych gminy i powiatu, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań powierzonych.

 

 Urząd Miasta pierwszy certyfikat jakości ISO 9001 uzyskał w 2008 roku, kolejny w 2011 r., następny
w 2014 r. Każda certyfikacja obejmuje okres trzech lat.

 

 „Decyzja o kontynuacji certyfikacji Urzędu wynikała z przekonania Prezydenta Miasta, że celem zarządzania nie jest stabilizacja, lecz zmiana na lepsze i innowacja, która zmierza do zarządzania nastawionego na coraz wyższą jakość usług przy jednoczesnym spełnieniu wymagań określonych w międzynarodowej normie ISO 9001” - powiedział zastępca prezydenta miasta Wojciech Piech, który pośród wielu innych obowiązków nadzoruje funkcjonowanie Systemu Zarządzania w Urzędzie Miasta Nowego Sącza od 2007 r. „Cieszę się, że codzienny wysiłek pracowników Urzędu Miasta został rozpoznany, doceniony i potwierdzony po raz kolejny w taki właśnie sposób przez niezależną międzynarodową jednostkę certyfikującą o autorytecie uznanym na całym świecie. Przy tej szczególnej okazji serdecznie dziękuję i jednocześnie gratuluję wszystkim pracownikom Urzędu zaangażowanym w utrzymywanie i doskonalenie naszego Systemu Zarządzania, który w finale ma prowadzić do zwiększenia satysfakcji mieszkańców z naszej pracy.”

     

W toku prac nad systemem zarządzania jakością urzędnicy przeszli serie szkoleń z zakresu normy ISO 9001, a także opracowali podstawowe dokumenty systemowe: politykę i księgę jakości, procesy pracy i procedury. Przyjęto także system wewnętrznej kontroli w formie przeglądów i auditów jakości, które mają na celu sprawdzenie, czy urzędnicy postępują wedle ustalonych procedur. Urząd poddawany jest też co roku niezależnemu zewnętrznemu auditowi kontrolnemu. Ostatni taki audit został przeprowadzony we wrześniu br.

 

 

 

 „Wszystkie procesy są zarządzane przez osoby wykazujące się wysokim zaangażowaniem w realizację powierzonych zadań. W trakcie auditu widoczne było bardzo duże zaangażowanie najwyższego kierownictwa w funkcjonowanie systemu” – oceniła Małgorzata Siedlecka auditor wiodący Bureau Veritas Certification czyli zewnętrznej jednostki certyfikującej w oparciu o akredytację  Polskiego Centrum Akredytacji.

 

 

 

 

 

 Sednem tego Systemu jest stałe doskonalenie działania Urzędu, aby mieszkańcy oraz pozostali klienci byli zadowoleni ze sposobu, w jaki są obsługiwani. Posiadanie certyfikowanego Systemu Zarządzania jest znakiem rozpoznania w kontaktach z przedsiębiorcami, którzy zarządzają swoimi firmami również w oparciu o międzynarodowe standardy ISO 9001. Wdrożony i funkcjonujący System Zarządzania w Urzędzie służy wzmocnieniu i uporządkowaniu jego działalności oraz podniesieniu poziomu wewnętrznej dyscypliny.

 

 

 

 


ISO 9001:2015 ciesząca się największym uznaniem na świecie norma jakości określająca wymagania, które powinien spełniać system zarządzania w organizacji.


Bureau Veritas założone w 1828, światowy lider branży TIC (Testing, Inspection and Certification) pomagające w spełnianiu stale rosnących wymagań związanych z jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy, ochroną środowiska oraz odpowiedzialnością społeczną; uznane i akredytowane przez większość krajowych i międzynarodowych organizacji ISO na świecie.