Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Inwestycje

Żłobek przy ulicy Podhalańskiej oficjalnie otwarty

W Nowym Sączu został uruchomiony Miejski Żłobek nr 2. Dziś prezydent Ludomir Handzel uroczyście otworzył  żłobek przy ulicy Podhalańskiej. W uroczystym otwarciu uczestniczył również radny Leszek Zegzda oraz przewodniczący Osiedla Szujskiego Mieczysław Kaczwiński. W nowym żłobku przygotowano miejsce dla 63. dzieci.  

- Cieszę się bardzo,  że 63. najmłodszych mieszkańców Nowego Sącza może się rozwijać i spędzać czas w tak dobrych warunkach i pod wspaniałą opieką – powiedział prezydent Ludomir Handzel. – Zgodnie z obietnicą, rozwijamy sieć żłobków, ponieważ jest bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu placówki. 

W otwarciu uczestniczyła również dyrektor Wydziału Inwestycji Marta Poremba oraz dyrektor Wydziału Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej Małgorzata Kuśmierkiewicz.

Projekt pn. „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.5 „Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z życiem prywatnym”.


Koszty bieżącego funkcjonowania żłobka przy ul. Podhalańskiej będą pokrywane z dotacji otrzymanej w ramach projektu  „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza”.

Całkowita wartość projektu:  1 091 750,40 zł;

Współfinansowanie z UE:  901 958,40 zł;

Wkład własny:  189 792,00 zł.


Natomiast na utworzenie i wyposażenie żłobka uzyskano dofinansowanie w wysokości 

1 386 000,00 zł w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej konkursu „MALUCH+2019”. Wartość dofinansowania (po rozliczeniu wszystkich faktur/kosztów złożonych do rozliczenia) wyniosła 1 376 150,98 zł.

Dzięki uzyskanemu wsparciu w ramach projektu „Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 na terenie Miasta Nowego Sącza” koszt pobytu dziecka w żłobku do końca bieżącego jest na preferencyjnych warunkach finansowych.

[POBIERZ DŹWIĘK]

           

 

 

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2020-01-27 16:25:11