Facebook Nowy SączNowy Sącz w serwisie YouTube.com

Miasto Nowy Sącz

Nowy Sącz - dworzec kolejowy Nowy Sącz - panorama Nowy Sącz - Baszta Kowalska Nowy Sącz o zachodzie słońca - panorama Sądecki ratusz - święto narodowe Sądecki ratusz - wiosna Baszta Kowalska z lotu ptaka

Kategoria: Inwestycje

Konferencja prasowa w sprawie budowy stadionu Sandecji i nowego budynku Urzędu Miasta

Dziś (18 grudnia) w sali reprezentacyjnej Ratusza odbyła się konferencja prasowa, podczas której wiceprezydent Artur Bochenek oraz skarbnik Renata Seruga – Tokarz, poinformowali o planach budowy nowego stadionu Sandecji i budynku Urzędu Miasta Nowego Sącza. W pierwszej kolejności wiceprezydent Artur Bochenek zaprezentował plan realizacji inwestycji budowy stadionu miejskiego wraz z nową siedzibą Urzędu Miasta oraz parkingiem. 


- W odpowiedzi na wystosowane przez władze Miasta memorandum inwestycyjne siedem podmiotów wyraziło  zainteresowanie i chęć współpracy przy realizacji budowy nowego stadionu miejskiego przy  ul. Kilińskiego oraz infrastruktury lokalowej dla Urzędu Miasta Nowego Sącza. Są to firmy, które mają doświadczenie w prowadzeniu takich inwestycji i wiemy już w jakim okresie czasu można zrealizować to duże przedsięwzięcie – powiedział wiceprezydent Artur Bochenek.

Harmonogram prac przedstawia się następująco: 

  • Złożenie dokumentacji projektowej oraz wystąpienie z wnioskiem o pozwolenie na budowę stadionu do końca 2019 roku,
  • Powołanie spółki celowej – styczeń 2020 roku,
  • Uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowę stadionu do końca lutego 2020 roku,
  • Opracowanie Programu funkcjonalno-użytkowego dla nowej siedziby UM. Sprawdzenie projektu budowlanego i wykonawczego pod kątem optymalizacji kosztów w związku z realizacją I etapu budowy stadionu - Marzec 2020 roku.
  • Rozpatrzenie przez bank wniosku kredytowego. Ogłoszenie przetargu na wykonanie  I etapu inwestycji (stadion i parking - Maj/Czerwiec 2020 roku,
  • Roboty budowlane potrwają około 18 miesięcy od momentu podpisania umowy z wykonawcą,
  • Zakończenie robót - II kwartał 2022 roku,
  • Ogłoszenie przetargu na wykonanie II etapu inwestycji  (nowy budynek Urzędu Miasta) - IV kwartał 2020 roku,
  • Zakończenie robót budowlanych  (nowy budynek Urzędu Miasta) - III kwartał 2023 roku.

W pierwszym etapie zostanie wybudowany stadion, który będzie spełniał wymogi Ekstraklasy i pomieści 4500 kibiców pod zadaszoną trybuną. W drugim etapie prac, stadion zostanie rozbudowany do pojemności 8200 kibiców. Nowy stadion oraz siedziba Urzędu Miasta i parking mają się znajdować na ponad 6 hektarowej działce należącej do miasta. Stadion Sandecji będzie się znajdował w tym samym miejscu co dotychczasowy obiekt, a siedziba Urzędu Miasta zostanie zlokalizowana w sąsiedztwie stadionu wzdłuż ulicy Kilińskiego. Budową obiektów zajmie się nowo powołana spółka celowa.

Zalety takiego rozwiązania oraz szczegóły finansowania inwestycji przedstawiła skarbnik Renata Seruga-Tokarz. 


- Wszystkie jednostki samorządu terytorialnego mają ograniczenia wynikające z Ustawy o Finansach Publicznych. Są to wskaźniki zadłużenia, które nie pozwalałby na realizację tak dużej inwestycji. W całej Polsce do takich celów stosuje się tego typu spółki. Kontrola NIK z 2015 roku wykazała, że realizacja dużych inwestycji samorządowych poprzez powoływane w tym celu spółki (SPV) umożliwiła sfinansowanie i budowę̨ ważnych obiektów infrastruktury publicznej (np. linia kolejowa, hala widowiskowo-sportowa). Dzięki zastosowaniu formuły spółki celowej, przedsięwzięcie publiczne jest zarządzane zgodnie z zasadami i praktykami stosowanymi w biznesie i unika wielu ograniczeń́, charakterystycznych dla trybu pracy urzędów administracji publicznej.

W nowo powstałej spółce Miasto będzie miało 100% udziałów. Szacowany budżet projektu to około 80 mln zł brutto. 

WIZUALIZACJA STADIONU

WIZUALIZACJA BUDYNKU URZĘDU MIASTA

[POBIERZ ZDJĘCIA]

[POBIERZ DŹWIĘK]

Autor: Biuro Prasowe UM
Dodano: 2019-12-18 15:03:12